เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-วิธีใช้

posted in: topic | 0
เครื่องชั่งน้าหนัก-วัดส่วนสูง

วิธีใช้เครื่องวัดส่วนสูงพร้อมชั่งน้ำหนัก

       1  ดึงที่วัดส่วนสูงขึ้น ให้สูงพอที่จะวัดส่วนสูง

1 ดึงที่วัดส่วนสูงขึ้น

 

       2 ขึ้นชั่งน้ำหนัก ควรถอดรองเท้าก่อนชั่งน้ำหนัก ดูสเกลให้ตรงศูนย์ ถ้าไม่ตรงให้ปรับที่ปุ่มปรับใต้แป้น ตำแหน่งต่างกันตามแต่ละรุ่น 

2 ขึ้นชั่งน้ำหนัก 3 ปรับส่วนบนของที่วัดส่วนสูงให้แนบกับศีรษะ

       3 ปรับที่วัดส่วนสูงให้แนบศีรษะ

       4 อ่านน้ำหนักที่แป้นชั่งน้ำหนัก  อ่านสวนสูงที่ไม้วัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องชั่งแบบสปริงพร้อมวัดส่วนสูง
เครื่องชั่งแบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง

 

Leave a Reply