เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน (เครื่องผลิตออกซิเจน) – oxygenconcentratorcover-o2con

รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละผลิตภัณฑ์คลิกที่รูป

เครื่องผลิตออกซิเจน-JAY-3
*สั่งซื้อเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน* 
เครื่องผลิตออกซิเจน-JAY-5
*สั่งซื้อเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน*  
เครื่องผลิตออกซิเจน-JAY-8
*สั่งซื้อเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า เครื่องผลิตออกซิเจน เป็นเครื่องมือที่สามารถสกัดอ๊อกซิเจนเข้มข้นได้มากกว่า 90 % ภายใน 5 นาทีหลังจากเครื่องทำงาน หลักการทำงานของเครื่องคือ ใช้ไฟฟ้าแยกออกซิเจนออกจากอากาศปกติโดยดูดอากาศจากบรรยากาศโดยรอบ แล้วทำการแยกออกซิเจนออกจากแก๊สอื่นๆ โดยนำออกซิเจนที่ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ออกซิเจนที่มีความบริสุทธิมากกว่า 80% ขึ้นไป นำไปสู่ผู้ป่วย ส่วนแก๊สอื่นๆที่เหลือ เครื่องจะปล่อยสู่อากาศตามปกติ ซึ่งจะไม่กระทบกับคนอื่นๆรอบข้าง

เครื่องผลิตออกซิเจนรุ่นต่างๆ

 เครื่องผลิตออกซิเจน-JAY-3เครื่องผลิตออกซิเจน-JAY-5เครื่องผลิตออกซิเจน-JAY-8

คุณสมบัติจำเพาะของเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน รุ่น JAY-3 ,JAY-5 ,JAY-8

O2conProperty

 

คำเตือนเครื่องผลิตออกซิเจน

-อ่านคำเตื่อนในสลากเครื่องมือแพทย์ให้ละเอียดก่อนใช้

-ห้ามสูบบุหรี่ใกล้บริเวณเครื่องผลิตออกซิเจน ขณะเปิดใช้ เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งการเผาไหม้ จึงควรใช้เครื่องห่างจากความร้อนและเปลวไฟ

-ผู้ที่จะใช้เครื่องได้ ต้องได้รับการแนะนำให้ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

-ออกซิเจนที่ได้จากเครืองจะทำให้ได้ปริมาณออกซิเจนเข้มข้นขึ้น แต่ไม่ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต ในบางกรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งาน

-เครื่องผลิตออกซิเจนต้องอยู่ในห้องที่มีความชืันในอากาศน้อยกว่า 60 % เช่นในห้องปรับอากาศ หรืออากาศในฤดูหนาว ถ้าอยู่ในที่ๆมีความชื้นในอากาศมากกว่า 60 % เช่น ริมแม่น้ำ ริมทะเล หรือในขณะที่ฝนตกซึ่งมีความชืันในอากาศมากว่า 60 % จะทำให้ผลิตออกซิเจนได้น้อยลง

-ในกรณีที่กระแสไฟไม่สม่ำเสมอ ควรต้องใช้เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าด้วย เพราะกระแสไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ จะทำให้เครื่องมอเตอร์มีปัญหาใช้งาน

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

gertex-instrument