เครื่องพ่นยา-Nebulizer

เครื่องพ่นยา 403AI
*สั่งซื้อเครื่องพ่นยา*
เครื่องพ่นยา-KN-9340
*สั่งซื้อเครื่องพ่นยา*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องพ่นยา

คือเครื่องมือที่เปลี่ยนยาเหลวให้เป็นไอหมอกเ่พื่่่อที่จะทำให้ยาเข้าปอดและหลอดลมได้โดยง่่าย โดยยาสามารถผ่านทางปากและจมูก(ใช้พ่นยาโดยตรง) ช่วยให้คนที่ใช้หายใจสดวก สำหรับผู้ป่วยที่เป็น หอบ, หืด ,หวัด และผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคแต่ไม่สามารถรับยาทางฉีดหรือทานได้

nebulizer-403A1
เครืองพ่นยา รุ่น 403AI
nebulizer-KN9340
เครืองพ่นยา รุ่น -9340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ