………MAPsent-massagecontactus

เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิต ,เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดัน มีทั้ง

  • – แบบอัตโนมัติใช้สะดวกมีทั้งที่รัดต้นแขนและรัดข้อมือ มีหลายยี่ห้อ เช่น MICROLIFE OMRON TERUMO EVERGREEN
  • – เครื่องวัดความดันกึ่งอัตมัติซึ่งต้องใช้การบีบลูกยางเวลาวัดความดัน ค่าความดันแสดงเป็นตัวเลข เนื่องจากปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้ ทางบริษัทจึงไม่ได้นำมาเสนอ
  • – เครื่องวัดความดันแบบปรอท ซึ่งยังมีผู้ใช้ แต่ไม่มากเท่ารุ่นอัตโนมัติ ข้อดีคื่อไม่ต้องใช้ถ่าน ทนทาน ราคาถูก แต่วิธีการวัดค่อนข้างยุ่งยาก การอ่านค่าจากระดับปรอท

สำหรับสินค้าที่นำเสนอในเวปไซด์นี้ จะนำเสนอเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ บางรุ่น บางยี่ห้อ กรณีสนใจรุ่นอื่น กรุณาสอบถามทางบริษัทเพิ่มเติมได้ ทั้งทางโทรศัพ์หมายเลข 022828342 ,0840887176 หรือ สอบถามที่ร้านตามแผนที่ ,ทาง email ,ทาง face book, line หมายเลข 0840887176

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3BR1-1

เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลฟ์ BP 3BR1-1
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AQ1-1P

เครื่องวัดความดันโลหิตMICROLIFEรุ่น BP 3AQ1-1P
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AQ1

เครื่องวัดความดันโลหิตMICROLIFEรุ่น BP 3AQ1
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AR1-3P

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AR1-3P
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3BM1-3

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3BM1-3
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AP1-3E

เครื่องวัดความดันโลหิตMICROLIFEรุ่น BP 3AP1-3E
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3BM1-4D

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3BM1-4D
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

บทความใหม่
” ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่างของความแก่ “ติดตามPOST

“รถเข็นเดินทางเพื่อพาผู้ป่วย ผู้สูงวัย เดินทาง “
  • รถเข็นผู้สูงอายุที่เหมาะสำหรับเป็นรถเข็นเดินทาง

    รถเข็นเดินทางพับได้ FS804LABJ KARMA S-ERGO LITE รถเข็นผู้สูงวัยสำหรับเดินทาง รถเข็นคนไข้เดินทาง