ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 สามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ  มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทไม่รวมถึงการซื้อสุรา ยาสูบ เบียร์ ไวน์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รวมทั้งค่าบริการนำเที่ยวและค่าที่พักโรงแรม

 

GERTEX MEDICAL

โทรศัพ์ 022828342 , 0840887176 022828342 0840887176 ติดต่อทาง email : gertexthailand@gmail.com MAP แผนที่ adfriend 

 

เครื่องวัดความดัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3BR1-1

เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลฟ์ BP 3BR1-1
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AQ1-1P

เครื่องวัดความดันโลหิตMICROLIFEรุ่น BP 3AQ1-1P
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AQ1

เครื่องวัดความดันโลหิตMICROLIFEรุ่น BP 3AQ1
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AR1-3P

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AR1-3P
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3BM1-3

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3BM1-3
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AP1-3E

เครื่องวัดความดันโลหิตMICROLIFEรุ่น BP 3AP1-3E
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบอัตโนมัติ
ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3BM1-4D

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3BM1-4D
สั่งสินค้า เครื่องวัดความดันโลหิต

 
 

บทความใหม่
” ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่างของความแก่ “ติดตามPOST

“รถเข็นเดินทางเพื่อพาผู้ป่วย ผู้สูงวัย เดินทาง “
  • รถเข็นผู้สูงอายุที่เหมาะสำหรับเป็นรถเข็นเดินทาง

    รถเข็นเดินทางพับได้ FS804LABJ KARMA S-ERGO LITE รถเข็นผู้สูงวัยสำหรับเดินทาง รถเข็นคนไข้เดินทาง

 

DBDverify