All about medical instruments.
บ.เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จก. จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์เกอร์เท็คซ์ อาทิ รถเข็นคนไข้ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เตรื่องผลิตออกซิเจนเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด

เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์: เตียงผู้ป่วย รถเข็นคนไข้ ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ
หน้าหลักwww.gertexhealthshop.com สินค้าในเวปไซด์เกอร์เท็คซ์เฮลท์ชอร์ปดอทคอม โทร 022828342 022814346 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทเกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จ.ก. วิธีการสั่งซื้อสินค้าเงื่อนไขการส่งและการรับประกัน บทความสุขภาพ เมนูรายการพิเศษ ติดต่อทางline อีเมลล์ติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ แผนที่เกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์ gertexเครื่องมือแพทย์
ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์เกอร์เท็คซ์ อาทิ รถเข็นคนไข้ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เตรื่องผลิตออกซิเจน เกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 
เครื่องหมายร้านยาคุณภาพ
รายการหมวดสินค้าของเกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้ รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย รถเข็นคนไข้เอนนอน รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย เก้าอี้นั่งถ่าย
อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์
เตียงคนไข้ เตียงไฟฟ้าโต๊ะคร่อมเตียงเสาแขวนน้ำเกลือ
ที่นอนลมแบบรังผึ้ง ที่นอนลมแบบลอน
เครื่องวัดความดันโลหิต
เมนูเครื่องชั่งน้ำหนัก weight apparatusอุปกรณ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ

 

 

 

 

 

ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่108/2557
เตียงคนไข้มือหมุน, เตียงคนไข้ไฟฟ้า ประเภทเตียงคนไข้ แบ่งตามระบบการปรับเตียง
 • เตียงคนไข้มือหมุน ปรับการเคลื่อนของเตียงคนไข้ โดยใช้มือหมุนไก ซึ่งมีทั้งแบบ 1ไก ถึง 5ไก
 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า ปรับการเคลื่อนของเตียงคนไข้ ด้วยไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งแบบ 1 ไก ถึง 5ไกเช่นกัน
เตียงผู้ป่วย 3 ไก
Manual
triple-rockers care bed
KY306S-52
Manual
triple-rockers care bed
KY305S-52
Manual
triple-rockers care bed
KY303S-32
Manual
triple-rockers care bed
KY309S-53
เตียงผู้ป่วย 3 ไก ราวสแตนเลส KY306S-52 เตียงคนป่วย 3 ไก ราวสแตนเลส KY305S-52 เตียงคนป่วย3 ไก KY303S-32 เตียงผู้ป่วย 3 ไกราวปีกนก KY309S-53
เตียงผู้ป่วย 2 ไก เตียงผู้ป่วย 1 ไก  
Manual
double-rockers care bed
KY211S-32
Manual
double-rockers care bed
KY209S-32
Manual
single-rockers care bed
KY103S-32
 
เตียงคนไข้ 2 ไก KY211S-32 เตียงคนไข้ 2 ไก KY209S-32 เตียงผู้ป่วย 1ไก KY103S-32  
เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก    
Two functions
electric care bed
KY206D-53
Two functions
electric care bed
KY201D-32
   
เตียงผู้ป่วย้ไฟฟ้า 2 ไกปีกนก KY206D-53 เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32    
เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก  
Three functions
electric care bed
KY306D-53
Three functions
electric care bed
KY302D-32
Three functions
ultra low electric care bed
KY305D-32
เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 KY302D เตียงผู้ปวยไฟฟ้า 3 ไก KY305D-32
เตียงคนไข้ 3 ไก ราวสแตนเลส KY306S-52เตียงผู้ป่วย 3 ไก ราวสแตนเลส KY306S-52
เตียงคนไข้ 3 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY306S-52
Manual triple-rockers care bed KY306S-52

 • เตียงคนไข้มือหมุน 3 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
  • ระดับความสูงของเตียง ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนี่ยม สามารถพับเก็บได้ ใช้งานง่าย
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ 3 ไก ราวสแตนเลส KY306S-52 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงคนไข้ 3 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY305S-52เตียงคนป่วย 3 ไก ราวสแตนเลส KY305S-52
เตียงคนไข้ 3 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY305S-52
Manual triple-rockers care bed KY305S-52

 • เตียงคนไข้มือหมุน 3 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
  • ระดับความสูงของเตียง ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก ABS
 • ราวกั้น อลูมิเนียม
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ 3 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY305S-52 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงคนไข้ 3 ไก KY303S-32เตียงคนป่วย 3 ไก KY303S-32
เตียงคนไข้ 3 ไก KY303S-32
Manual triple-rockers care bed KY303S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 3 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
  • ระดับความสูงของเตียง ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียม
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ 3 ไก KY303S-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงคนไข้ 3 ไกราวปีกนก KY309S-53เตียงคนป่วย 3 ไกราวปีกนก KY309S-53
เตียงคนไข้ 3 ไกราวปีกนก KY309S-53
Manual triple-rockers care bed KY309S-53

 • เตียงคนไข้มือหมุน 3 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
  • ระดับความสูงของเตียง ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
 • มีระบบล๊อคล้อพร้อมกันทั้ง 4 ล้อ (central lock)
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้นเตียง เป็นราวกั้นขอบเตียงแบบ 4 ชิ้น สามารถพับลงได้ตามรูป ราวกั้นเตียงปีกนก
  ทำด้วยพอลิโพรไพลีน(Polypropylene : PP) ฉีดขึ้นรูปทรงปีกนกกนก
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ 3 ไกราวปีกนก KY309S-53 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงคนไข้ 2 ไก KY211S-32เตียงคนไข้ 2 ไก KY211S-32
เตียงคนไข้ 2 ไก KY211S-32
Manual double-rockers care bed KY211S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 2 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 2 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียด เตียงคนไข้ 2 ไก KY211S-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงคนไข้ 2 ไก KY209S-32เตียงผู้ป่วย 2 ไก KY209S-32
เตียงคนไข้ 2 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY209S-32
Manual double-rockers care bed KY209S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 2 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 2 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียมอัลลอยด์
 • พื้นเตียงออกแบบเป็นตะแกรงโปร่ง ตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ 2 ไก KY209S-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงคนไข้ 1ไก KY103S-32เตียงคนไข้ 1ไก KY103S-32
เตียงคนไข้ 1 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY103S-32
Manual single-rockers care bed KY103S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 1 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 1 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียม
 • พื้นเตียงออกแบบเป็นตะแกรง โปร่ง ตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ 1ไก KY103S-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย้ไฟฟ้า 2 ไกปีกนก KY206D-53เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า2ไกปีกนก กปีกนก KY206D-53
เตียงผู้ป่วย้ไฟฟ้า 2 ไกปีกนก KY206D-53
Two functions electric care bed KY206D-53

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล
 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 2 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก ABS
 • ราวกั้นเตียง เป็นราวกั้นขอบเตียงแบบ 4 ชิ้น สามารถพับลงได้ตามรูป ราวกั้นเตียงปีกนก
  ทำด้วยพอลิโพรไพลีน(Polypropylene : PP) ฉีดขึ้นรูปทรงปีกนกกนกกนก
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียด เตียงผู้ป่วย้ไฟฟ้า 2 ไกปีกนก KY206D-53 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32 เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32
เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32
Two functions electric care bed KY201D-32

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล
 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 2 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก ABS
 • ราวกั้น อลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้ตามรูป
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียด เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY306D-53เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY306D-53
เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY306D-53
Three functions electric care bed KY306D-53
 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล
 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 3 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
  • ระดับความสูงของเตียง ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้นเตียง เป็นราวกั้นขอบเตียงแบบ 4 ชิ้น สามารถพับลงได้ตามรูป ราวกั้นเตียงปีกนก
  ทำด้วยพอลิโพรไพลีน(Polypropylene : PP) ฉีดขึ้นรูปทรงปีกนกกนกกนกูปทรงปีกนก
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียด เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY306D-53 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY302D-32เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY302D-3
เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY302D-32
Three functions electric care bed KY302D-32

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล
 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 3 รูปแบบ คือ
  • ระดับความสูงของเตียง ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียม
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY302D-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY305D-32เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY305D-32
เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY305D-32
Three functions ultra low electric care bed KY305D-32

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล
 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 3 รูปแบบ คือ
  • ระดับความสูงของเตียง ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลงฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้ ใช้งานง่าย
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป
 • สามารถปรับระดับความสูงของเตียงให้เตี้ยกว่าระดับเตียงทั่วไป

รายละเอียด เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY305D-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

 
เกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์.