HOSPITAL IN HOME - HOUSE FOR HEALTH www.gertexhealthshop.com
บ.เกอร์เท็คซ์เมดิคอลจก. ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือผ่าตัด

เตียงผู้ป่วย : เตียงคนไข้ไฟฟ้า และเตียงคนป่วยบังคับมือ
CARE BED : ELECTRIC CARE BED & ELECTRIC CARE BED

เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็นผู้ป่วย ไม้เท้า วอล์คเกอร์ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดความดัน เครื่องมือผ่าต้ด ฯลฯ
หน้าหลักwww.gertexhealthshop.com สินค้าในเวปไซด์เกอร์เท็คซ์เฮลท์ชอร์ปดอทคอม โทร 022828342 022814346 วิธีการสั่งซื้อสินค้าเงื่อนไขการส่งและการรับประกัน รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทเกอร์เท็คซ์เมดิคอลจก. บทความสุขภาพ เมนูรายการพิเศษ ติดต่อทางไลน์ อีเมลล์ติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ แผนที่เกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์ gertexเครื่องมือแพทย์
เกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์เกอร์เท็คซ์ อาทิ รถเข็นคนไข้ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เตรื่องผลิตออกซิเจน
 
เครื่องหมายร้านยาคุณภาพ ลงทะเบียนสมาชิก  
 
ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่108/2557

เตียงคนไข้มือหมุน, เตียงคนไข้ไฟฟ้า ประเภทเตียงคนไข้ แบ่งตามระบบการปรับเตียง

 • เตียงคนไข้มือหมุน ปรับการเคลื่อนของเตียงคนไข้ โดยใช้มือหมุนไก ซึ่งมีทั้งแบบ 1ไก ถึง 5ไก

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้าปรับการเคลื่อนของเตียงคนไข้ ด้วยไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งแบบ 1 ไก ถึง 5ไกเช่นกัน

เตียงผู้ป่วย 3 ไก

   

Manual
triple-rockers care bed
KY306S-52

Manual
triple-rockers care bed
KY305S-52

Manual
triple-rockers care bed
KY303S-32

เตียงผู้ป่วย 3 ไก ราวสแตนเลส KY306S-52 เตียงคนป่วย 3 ไก ราวสแตนเลส KY305S-52 เตียงคนป่วย3 ไก KY303S-32

เตียงผู้ป่วย

   

Manual
triple-rockers care bed
KY309S-53

   
เตียงผู้ป่วย 3 ไกราวปีกนก KY309S-53    

เตียงผู้ป่วย 2 ไก

เตียงผู้ป่วย 1 ไก

Manual
double-rockers care bed
KY211S-32

Manual
double-rockers care bed
KY209S-32

Manual
single-rockers care bed
KY103S-32

เตียงคนไข้ 2 ไก KY211S-32 เตียงคนไข้ 2 ไก KY209S-32 เตียงผู้ป่วย 1ไก KY103S-32

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก

 

Two functions
electric care bed
KY206D-53

Two functions
electric care bed
KY201D-32

 
เตียงผู้ป่วย้ไฟฟ้า 2 ไกปีกนก KY206D-53 เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32  

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก

Three functions
electric care bed
KY306D-53

Three functions
electric care bed
KY302D-32

Three functions
ultra low electric care bed
KY305D-32

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 KY302D เตียงผู้ปวยไฟฟ้า 3 ไก KY305D-32

เตียงคนไข้ 3 ไก ราวสแตนเลส
KY306S-52
เตียงผู้ป่วย 3 ไก ราวสแตนเลส KY306S-52

เตียงคนไข้ 3 ไก ราวอลูมิเนี่ยม
KY306S-52
Manual triple-rockers care bed KY306S-52

. เตียงคนไข้มือหมุน 3 ฟั่งชั่น

. ปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ คือ

ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

ระดับความสูงของเตียง
ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า

. พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**

. ราวกั้น อลูมิเนี่ยม สามารถพับเก็บได้ ใช้งานง่าย

. พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ 3 ไก ราวสแตนเลส KY306S-52 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่ว

เตียงคนไข้ 3 ไก ราวอลูมิเนี่ยม
KY305S-52เตียงคนป่วย 3 ไก ราวสแตนเลส KY305S-52

เตียงคนไข้ 3 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY305S-52
Manual triple-rockers care bed KY305S-52

 • .เตียงคนไข้มือหมุน 3 ฟั่งชั่น

 • ปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ คือ

  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

  • ระดับความสูงของเตียง
   ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า

 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก ABS

 • ราวกั้น อลูมิเนียม

 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ

 • รายละเอียดเตียงคนไข้ 3 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY305S-52 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่ว

เตียงคนไข้ 3 ไก
KY303S-32
เตียงคนป่วย 3 ไก KY303S-32

เตียงคนไข้ 3 ไก KY303S-32
Manual triple-rockers care bed KY303S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 3 ฟั่งชั่น

 • ปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ คือ

  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

  • ระดับความสูงของเตียง
   ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า

 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน
  (Polypropylene : PP)**

 • ราวกั้น อลูมิเนียม

 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ

 • รายละเอียดเตียงคนไข้ 3 ไก KY303S-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่ว

เตียงคนไข้ 3 ไกราวปีกนก
KY309S-53เตียงคนป่วย 3 ไกราวปีกนก KY309S-53

เตียงคนไข้ 3 ไกราวปีกนก KY309S-53
Manual triple-rockers care bed KY309S-53

 • เตียงคนไข้มือหมุน 3 ฟั่งชั่น

 • ปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ คือ

  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

  • ระดับความสูงของเตียง
   ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า

 • มีระบบล๊อคล้อพร้อมกันทั้ง 4 ล้อ (central lock)

 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**

 • ราวกั้นเตียง เป็นราวกั้นขอบเตียงแบบ 4 ชิ้น สามารถพับลงได้ตามรูป
  ราวกั้นเตียงปีกนก
  ทำด้วยพอลิโพรไพลีน
  (Polypropylene : PP) ฉีดขึ้นรูปทรงปีกนก

 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ

รายละเอียดเตียงคนไข้ 3 ไกราวปีกนก KY309S-53 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่ว

เตียงคนไข้ 2 ไก
KY211S-32
เตียงคนไข้ 2 ไก KY211S-32

เตียงคนไข้ 2 ไก KY211S-32
Manual double-rockers care bed
KY211S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 2 ฟั่งชั่น

 • ปรับระดับของเตียงได้ 2รูปแบบคือ

ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน(Polypropylene : PP)**

 • ราวกั้น อลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้

 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบาย อากาศตามรูป

รายละเอียด เตียงคนไข้ 2 ไก KY211S-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่ว

เตียงคนไข้ 2 ไก KY209S-32เตียงผู้ป่วย 2 ไก KY209S-32

เตียงคนไข้ 2 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY209S-32
Manual double-rockers care bed KY209S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 2 ฟั่งชั่น

 • ปรับระดับของเตียงได้ 2 รูปแบบ คือ

  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**

 • ราวกั้น อลูมิเนียมอัลลอยด์

 • พื้นเตียงออกแบบเป็นตะแกรงโปร่ง ตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ 2 ไก KY209S-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่ว

เตียงคนไข้ 1ไก
KY103S-32
เตียงคนไข้ 1ไก KY103S-32

เตียงคนไข้ 1 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY103S-32
Manual single-rockers care bed KY103S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 1 ฟั่งชั่น

 • ปรับระดับของเตียงได้ 1 รูปแบบ คือ

  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**

 • ราวกั้น อลูมิเนียม

 • พื้นเตียงออกแบบเป็นตะแกรง โปร่ง ตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ 1ไก KY103S-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่ว

เตียงผู้ป่วย้ไฟฟ้า 2 ไกปีกนก
KY206D-53
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า2ไกปีกนก กปีกนก KY206D-53

เตียงผู้ป่วย้ไฟฟ้า 2 ไกปีกนก KY206D-53
Two functions electric care bed KY206D-53

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล

 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 2 รูปแบบ คือ

  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก ABS

 • ราวกั้นเตียง เป็นราวกั้นขอบเตียงแบบ 4 ชิ้น สามารถพับลงได้ตามรูป
  ราวกั้นเตียงปีกนก
  ทำด้วยพอลิโพรไพลีน
  (Polypropylene : PP) ฉีดขึ้นรูปทรงปีกนก

 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ

รายละเอียด เตียงผู้ป่วย้ไฟฟ้า 2 ไกปีกนก KY206D-53 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่ว

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32 เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32
Two functions electric care bed KY201D-32

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล

 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 2 รูปแบบ คือ

  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก ABS

 • ราวกั้น อลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้ตามรูป

 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ
  ตามรูป

รายละเอียด เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่ว

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY306D-53เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY306D-53

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY306D-53
Three functions electric care bed KY306D-53

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล

 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 3รูปแบบคือ

 • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
  ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

 • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

 • ระดับความสูงของเตียง
  ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า 

 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**

 • ราวกั้นเตียง เป็นราวกั้นขอบเตียงแบบ 4 ชิ้น สามารถพับลงได้ตามรูป
  ราวกั้นเตียงปีกนก
  ทำด้วยพอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP) ฉีดขึ้นรูปทรงปีกนก

 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ

รายละเอียด เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY306D-53 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่ว

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY302D-32เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY302D-3

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY302D-32
Three functions electric care bed KY302D-32

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล

 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 3 รูปแบบ คือ

  • ระดับความสูงของเตียง
   ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า

  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

 • พนักหัวท้ายถอดออกได้ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**

 • ราวกั้น อลูมิเนียม

 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY302D-32 เพิ่มเติม

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่ว

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY305D-32เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY305D-32

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY305D-32
Three functions ultra low electric care bed
KY305D-32

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล

ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 3 รูปแบบ คือ

 • ระดับความสูงของเตียง
  ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า

 • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
  ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

 • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
  ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน
(Polypropylene : PP)**

ราวกั้น อลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้ ใช้งานง่าย

พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ

สามารถปรับระดับความสูงของเตียง ให้ต่ำกว่าระดับเตียงทั่วไป


เตียงผู้ป่วย ช่องการติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.
เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคpนป่ว
 
 

contact us

ช่องทางการติดต่อ

 

 
 

 

 
รายการหมวดสินค้าของเกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้ รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย รถเข็นคนไข้เอนนอน รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย เก้าอี้นั่งถ่าย
อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์
เตียงคนไข้ เตียงไฟฟ้า
โต๊ะคร่อมเตียง
เสาแขวนน้ำเกลือ
ที่นอนลมแบบรังผึ้ง ที่นอนลมแบบลอน
เครื่องวัดความดันโลหิต
อุปกรณ์พยุงร่างกาย ถุงน่องเส้นเลือดขอด ที่รัดข้อ เข็มขัดพยุงหน้าท้อง
อาหารเสริม วิตตามิน
เมนูเครื่องชั่งน้ำหนัก weight apparatus
เมนูเครื่องสำอางค์
อุปกรณ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ