………MAPsent-massagecontactus

อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้า -STICK วอล์คเกอร์-WALKER โรเลเตอร์-ROLATOR

อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้า -STICK วอล์คเกอร์-WALKER โรเลเตอร์-ROLATOR
ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่108/2557

ไม้ค้ำยัน ไม้เท้าคนไข้ ไม้เท้าผู้ป่วย

เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน ใช้ในช่วงเวลาหนึ่งที่ขา 1 ข้าง หรือทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ หรือรับน้ำหนักได้บางส่วน จากสาเหตุใดก็ตาม ทำให้สามารถ เดิน ทรงตัว และพยุงตัวได้ ไม้เท้าค้ำยันมีหลายแบบ ผู้ป่วยจะใช้แบบใดขึ้นอยู่กับสภาพความแข็งแรงของอวัยวะที่ช่วยในการเดิน และแผนการรักษา

ไม้เท้าค้ำยัน FS925L

ไม้เท้าค้ำยัน FS925L ,WALKING STICK FS925L ,CRUTCH FS925L

สั่งซื้อไม้เท้า

ไม้เท้าขาเดียวพับได้และไม่ได้

ไม้เท้าขาเดียว พับได้ และ พับไม่ได้
สั่งซื้อไม้เท้า

 

ไม้เทัาคนไข้ 4 ขา FS922
ไม้เท้า3ขา FS926 WALKING STICK FS926สั่งซื้อไม้เท้า
วอล์คเกอร์ KY912L-5วอล์คเกอร์มีล้อ KY912L-5
สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย
อลูมิเนี่ยมวอล์คเกอร์พับได้ KY913วอล์คเกอร์พับได้ เหมาะกับการเดินทาง
สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย
ไม้เทัาคนไข้ 4 ขา FS922
ไม้เท้าคนไข้ 4 ขา

สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย
โรเลเตอร์ FS965LHRollators-โรเลเตอร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน
สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย
ไม้เท้าเก้าอี้ FS911L
ไม้เท้าเก้าอี้
สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย
ไม้เท้ามีที่สวมแขนKY9331L
stick-KY9331L-M
สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย
ไม้เทัาคนไข้ 4 ขา FS924
ไม้เท้า4ขา
สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย
ไม้เท้า3ขา FS926
ไม้เท้า3ขา FS926 WALKING STICK FS926
สั่งซื้อไม้เท้า3ขา

 

อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้า -STICK วอล์คเกอร์-WALKER โรเลเตอร์-ROLATOR

 rolatorFS965LH

โรเลเตอร์ FS965LH ROLATOR FS965LH

ออกแบบให้มีล้อทำให้สะดวกในการเคลื่อนไหว มีเบรคมือสามารถล็อคล้อให้หยุดอยู่กับที่ได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

รายละเอียดโรเลเตอร์ FS965LHเพิ่มเติม

ไม้เท้า3ขาFS926

 

ไม้เท้าสามขาFS926 WALKING STICK FS926

ไม้เท้าสามขา สามารถปรับขนาดความยาวได้

รายละเอียด ไม้เท้าคนไข้ 3ขาหัวฆ้อน FS926 เพิ่มเติม

ไม้เท้า4ขาFS922

 

ไม้เท้าสี่ขา FS922 WALKING STICK FS922(QUADCANES FS922)

ไม้เท้าสี่ขาแบบฐานกว้าง สามารถปรับขนาดความยาวได้

รายละเอียด ไม้เท้า 4 ขาFS922 เพิ่มเติม

ไม้เท้า4ขาFS924

 

ไม้เท้าสี่ขา FS924 WALKING STICK FS924(QUADCANES FS924)

ไม้เท้าสี่ขาแบบฐานแคบ สามารถปรับขนาดความยาวได้

รายละเอียด ไม้เท้า 4 ขาFS924 เพิ่มเติม

ไม้เท้าขาเดียวพับได้และพับไม่ได้

 

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขนKY9331L

 

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน KY9331L

ไม้เท้าขาเดียว

สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 101-130 ซม.

มีทีสวมแขวน ทำให้กระชับ

รายละเอียด ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน KY9331L ADJUSTABLE STICK KY9331L เพิ่มเติม

อ่านคำเตื่อนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ไม้เท้าเก้าอี้FS911L

 

ไม้เท้าเก้าอี้ FS911L WALKING STICK FS911L

น้ำหนักเบา 0.87 กิโลกรัม

สามารถปรับให้เป็นเก้าอี้นั่งได้

รายละเอียดไม้เท้าเก้าอี้ FS911L เพิ่มเติม

ไม้เท้าค้ำยัน FS925L

 

ไม้เท้าค้ำยัน FS925L WALKING STICK FS925L CRUTCH FS925L

ไม้เท้าคำยันมี 3 ขนาด

ไม้ค้ํายัน อลูมิเนียม เบอร์ S (FS925L-S)

ไม้ค้ํายัน อลูมิเนียม เบอร์ M (FS925L-M)

ไม้ค้ํายัน อลูมิเนียม เบอร์ L (FS925L-L)

น้ำหนักเบา S=0.8kg. M=0.85kg. L=0.9kg.

รายละเอียดไม้เท้าค้ำยัน FS925L เพิ่มเติม

วอล์คเกอร์มีล้อKY912L-5

 

วอล์คเกอร์อลูมิเนี่ยมมีล้อ KY912L-5″
ALUMINIUM WALKER KY912L-5 “

อุปกรณ์ช่วยเดินมีล้อ

โครงทำจากอลูมิเนียม

ปรับระดับสูงต่ำได้ 78-96 ซม.

น้ำหนัก 8กิโลกรัม

รายละเอียด วอล์คเกอร์ KY912L-5" เพิ่มเติม

วอล์คเกอร์พับได้KY913L

 

อุปกรณ์ช่วยหัดเดิน อลูมิเนี่ยมวอล์คเกอร์พับได้ KY913L ALUMINIUM WALKER KY913L

อุปกรณ์ช่วยเดิน

โครงทำจากอลูมิเนี่ยม

พับเก็บได้ตามรูป

ปรับสูงต่ำได้ 76-85 ซม.

น้ำหนัก 6กิโลกรัม

รายละเอียด อุปกรณ์ช่วยหัดเดิน อลูมิเนี่ยมวอล์คเกอร์พับได้ KY913L เพิ่มเติม

เกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

บทความใหม่

” ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่างของความแก่ “ติดตามPOST

“รถเข็นเดินทางเพื่อพาผู้ป่วย ผู้สูงวัย เดินทาง “
  • รถเข็นผู้สูงอายุที่เหมาะสำหรับเป็นรถเข็นเดินทาง

    รถเข็นเดินทางพับได้ FS804LABJ KARMA S-ERGO LITE รถเข็นผู้สูงวัยสำหรับเดินทาง รถเข็นคนไข้เดินทาง