การใช้ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัย

 

การใช้ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัย

             วีดีโอแสดงวิธีการใช้ ม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัย

stick KY9331L M 1 การใช้ไม้เท้าสวมแขน   ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัยไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าขาเดียวพร้อมที่สวมแขน

              สำหรับผู้สูงวัยใช้พยุงเวลาเดิน โดยที่สวมแขนช่วยให้กระชับ บางท่านจะใช้ทีเดียว 2 ข้าง เวลาเดิน หรือ เดินออกกำลังกาย เพื่อให้การเดินมั่นคงขึ้น  วีดีโอที่จะนำเสนอต่อไป แสดงถึงการใช้ไม้เท้าสวมแขน การใช้ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัยพร้อมกัน 2 ข้าง

 

logoGERTEXmix 1 การใช้ไม้เท้าสวมแขน   ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.