ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

posted in: Uncategorized | 0

 

ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ถ้ามีโรคประจำตัว มียาที่ใช้อยู่ประจำ ภาวะที่เป็นอยู่ เช่น ภาวะท้อง สามารถพิจารณาโปสเตอร์นี้ได้

ก่อนฉีดวัคซีนcovid 317x450 ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

Leave a Reply

Your email address will not be published.