คนละครึ่ง

posted in: Uncategorized | 0

 

คนละครึ่ง บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.สนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาล จึงเข้าร่วมเป็นโครงการร้านค้าที่ขายสินค้าให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง  เพิ่มเติม

half half 450x318 คนละครึ่ง

     #halfhalf

คนละครึ่ง

          เป็นโครงการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เและ ช่วยเหลือประชาชน โดยประชาชนผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยกำหนดจำนวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ 10 ล้านคน

คนละครึ่ง2 311x450 คนละครึ่ง

MENUall 150x150 คนละครึ่ง
สินค้าเกอร์เท็คซ์ เมดิคอล

 

               

Leave a Reply

Your email address will not be published.