การตั้งครรภ์-ภาวะเส้นเลือดขอด

posted in: topic | 0

 

การตั้งครรภ์-ภาวะเส้นเลือดขอด

                ทำไมภาวะการตั้งครรภ์จึงมีภาวะเส้นเลือดขอดมากกว่าประชาชนทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Untitled 1 198x450 การตั้งครรภ์ ภาวะเส้นเลือดขอด

%name การตั้งครรภ์ ภาวะเส้นเลือดขอด

%name การตั้งครรภ์ ภาวะเส้นเลือดขอด

   #PregnancyandVaricosevein

การตั้งครรภ์-ภาวะเส้นเลือดขอด

              เนื่องจากสตรีตั้งครรภ์มีภาวะเลือดข้นกว่าปกติ มีการกดทับเส้นเลือดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์ทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น จึงเป็นเหตุให้พบภาวะเส้นเลือดขอดในสตรีตั้งครรภ์มากกว่าประชาชนทั่วไป

               ในช่วงหลังคลอดบุตร มดลูกมีขนาดลดลง ทำให้การกดทับเส้นเลือดน้อยลง ภาวะเส้นเลือดขอดจึงอาจลดลง แต่ก็อาจยังหลงเหลือใหสังเกตเห็นได้อยู่บ้าง

                ในสตรีมีครรภ์ มักมีอาการปวดหนักขา เริ่มเห็นเส้นเลือดขอด การใช้ถุงน่องป้องกันและสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดขอดสำหรับคนท้องจึงได้ผลดี 

 

                    .

 

 

               

Leave a Reply

Your email address will not be published.