ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับYuYUE7600

ที่นอนลมYUYUE7600

posted in: product, product-airbed | 0

ที่นอนลมYUYUE ที่นอนลม หวีเวี่ย แบบลอน พร้อมปั๊มลม  ใช้หลักการสลับความดันในแต่ละลูกลอน ให้ลูกลอนพองลมสลับกัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายแรงกดทับ และเปลี่ยนตำแหน่งผิวหนังที่สัมผัสกับที่นอน เพื่อลดสาเหตุการเกิดแผลกดทับ รายละเอียด

 ที่นอนลมYUYUE7600

ที่นอนลมYUYUE7600 ที่นอนลมแบบลอนป้องกันแผลกดทับ

     #yuyue7600

ที่นอนลม YUYUE7600 ที่นอนลมแบบลอนพร้อมปั๊มลม รุ่น 7600
              
 ที่นอนลม หวีเวี่ย แบบลอน พร้อมปั๊มลม รุ่น 7600 (Yuyue Mattress Strip Model with 7600 Model Air Pump) ใช้หลักการสลับความดันในแต่ละลูกลอน ให้ลูกลอนพองลมสลับกัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายแรงกดทับ และเปลี่ยนตำแหน่งผิวหนังที่สัมผัสกับที่นอน เพื่อลดสาเหตุการเกิดแผลกดทับ

 

ข้อห้ามใช้

  1. บริเวณทีมีแผลบาดเจ็บหรือแผลเปิด

ผู้ผลิต  

ผู้ผลิต บริษัท เจียงซู หวีเวี่ย เมดิคอล อิตวิปเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ยันหยาง อินดัสเตรียล พาร์ค ,เมืองแดนหยาง , จัวหวัด เจียงซู ,ประเทศจีน

เลขที่แจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ จน.1/2556

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

            –

 

      

Leave a Reply