บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด

dbd verified 1 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด

**since 2016**

DBDverify2022 2023 450x318 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด DBDverify64 150x150 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด DBD verify 2563 150x150 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด DBDverify06 25611 150x150 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด

     

cropped gertexhospitalinhome 150x150 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด ” Hospital in Home ”   เครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในบ้านที่มีผู้ป่วย เช่น รถเข็นู้ป่วย เตียงผู้ป่วย โต๊ะคร่อมเตียง ที่นอนลม นอกจากนี้  บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. ยังจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลและห้องพยาบาล เช่น เครื่องดูดเสมหะ เครื่องทำคลอด เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

 

shoppingChannel1 150x150 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด       ช่องการจัดจำหน่าย   หน้าร้าน และ online  รายละเอียด

 

 

 

     บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. #item

 

ช่องการจัดจำหน่ายสินค้าของ บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.

         ช่องการจัดจำหน่ายของ มีทั้งหน้าร้าน และ เวปไซด์   

           –หน้าร้าน ตั้งอยู่ที่ 250 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม.10100 จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด ยา และ สินค้าเบ็ดเตล็ด

gertexร้าน 150x150 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด

            -เวปไซด์ www.gertexhealthshop.com สินค้าที่จำหน่ายคือ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด สินค้าสุขภาพอื่นๆ

gertexweb 150x150 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด

 

   กิจกรรมเวปไซด์

GERTEX MEDICAL เข้าร่วมโครงการกับสปสช.ในการแจกชุดตรวจโควิด ATK ให้กับประชาชนที่อยู่ในเงิ่อนไข  

          สอบถามรายละเอียดได้หลายช่องทาง https://gertexhealthshop.com/contactus/

ATK1 320x450 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด

govermentProject2.1 450x450 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด

บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.สนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาล จึงเข้าร่วมเป็นโครงการร้านค้าที่ขายสินค้าให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัดิการแห่งรัฐ สามารถมาใช้บริการที่หน้าร้านได้ สอบถามเส้นทางและรายละเอีดยด ได้หลายช่องทาง line @gertex , โทร 022828342 , แผนที่   https://bit.ly/37qR29x