เที่ยวสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด19

posted in: Uncategorized | 0

 

เที่ยวสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด19   

          สงกรานต์นี้ ” เตรียมตัวให้พร้อม เสริมภูมิต้านทานให้พอ และใช้ onlineให้เป็นประโยชน์ ”  เพื่อการเที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัยจากโควิด19   เพิ่มเติม

songklan เที่ยวสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด19

 

      #songklan-covid

เที่ยวสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด19

                    ใกล้จะสงกรานต์แล้ว แต่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังไม่สู้ดีนักเนื่องจากเชื้อมีการกลายพันธ์ุและแปรเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ออกมาเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่นโอไมครอน B.A.1 / B.A.2 ที่สามารถติดซ้ำสองได้ และตอนนี้ก็มีข่าวการระบาดของสายพันธ์ุใหม่อย่าง XE ที่ติดเร็วกว่าเดิมถึง 10%

                      เตรียมตัวเองให้พร้อมเสริมภูมิต้านทานให้พอ ก็คือการฉีดวัดซีนให้ครบตามกำหนค นอนพักผ่อนมากๆ ทานวิตามินเสริมภูมิต้านทาน เช่น วิตามินซี ถ้าต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ควรแนะนำให้ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 5 วัน และวันที่เดินทาง นอกจากนี้อุปกรณ์ยังต้องไม่ขาดตกบกพร่อง ถุงมือ หน้ากากต้องมีให้พอ ใส่ตลอดเวลาเที่ยว มีแอลกอฮอล์พ่น เช็ดมือ สิ่งของ เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนหลายชุด ไม่ใส่ซ้ำ

                     นอกจากนี้การพิจารณาที่เที่ยวก็สำคัญไม่แพ้กัน ทุกคนควรเลือกสถานที่เที่ยว พยายามเลือกที่ไม่มีการระบาด ที่เที่ยวที่ไม่แออัด มีนักท่องเที่ยวมาก ส่วนเรื่องของการเดินทางนั้น เลือกการเดินทางโดยรถส่วนตัว แทนการนั่งรถโดยสาร รถไฟ ถ้าจำเป็นต้องเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ พยายามใส่หน้ากากตลอดเวลา

                      สุดท้ายแล้ว ให้ใช้ online ให้เป็นประโยชน์ ในกิจกรรมหลายอย่างแทนการพบปะกันเนื่องจากอาจเกิดภาวะเสี่ยงได้ ยกตัวอย่างเช่น ทำบุญ online หรือ พบปะญาติผู้ใหญ่ที่สูงวัยทางวีดีโอคอลในวันสงกรานต์

Leave a Reply

Your email address will not be published.