ปอมเปอิ-ไม้เท้าพับได้

 

ปอมเปอิ-ไม้เท้าพับได้  ชมปอมเปอินครโรมันโบราณ ชมซากเมืองที่ถูกทำลายจากลาวาและชมซากชาวปอมเปเอี้ยนที่เสียชีวิตจากภูเขาไฟระเบิด แนะนำให้พกไม้เท้าพับได้เพื่อใช้ในบางช่วงซึ่งเดินลำบากมาก รายละเอียดเพิ่มเติม

Italy Pompeii12 300x200 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้

   #foldablestick

ปอมเปอิ-ไม้เท้าพับได้

                     ปอมเปอี (Pompeii) เป็นนครโรมันโบราณกว่า 2000ปี ที่ถูกทำลายและถูกฝังบางส่วนใต้เถ้าและหินภูเขาไฟหนา 4 ถึง6เมตรจากเหตุภูเขาไฟวิสุเวียสปะทุในปีคศ.79 ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยซากเมืองมรณะไว้ ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิดในปี พศ.662 ประชาชนนับหมื่นต้องถูกฝังทั้งเป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน  ในปีพศ.2291 ซากเมืองถูกค้นพบ พบร่องรอยของการเป็นเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง นอกจากนี้ยังพบซากชาวปอมเปเอี้ยน และสัตว์เลี้ยงตายกลายเป็นหิน บางซากยังอยู่ในท่าเดิมก่อนเสียขีวิต ปัจจุบันซากคนและสัตว์ส่วนมากอยู่ในพิพิธภัณฑ์ คงเหลือแสดงอยู่ที่ปอมเปอิไม่มาก

                   เนื่องจากการเที่ยวชมเมืองปอมเปอิ มีนั่งท่องเที่ยวมากมาย บางช่วงทางเดินจะแคบมาก พื้นเป็นหินค่อนข้างขรุขระ ไม่เหมาะจะใช้รถเข็นเดินทาง ควรใช้เป็นไม้เท้าช่วยการเดินของผู้สูงวัยมากกว่า 

Italy Pompeii5 450x420 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้
ซากเมืองปอมเปอีที่ค้นพบ ส่วนใหญ่สร้างจากหิน ได้ชื่อว่า ''ซากเมืองแห่งความตาย''
Italy Pompeii6 450x420 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้
ซากสลักหักพังของเมืองปอมเปอี
Italy Pompeii7 450x420 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้
ซากสลักหักพังของเมืองปอมเปอี
Italy Pompeii9 450x420 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้
ลักษณะเมืองมีการค้าหลายๆแขนง เช่น มีลักษณะเหมือนร้านอาหาร โรงแรม อาบอบนวด โรงพยาบาล
Italy Pompeii11 450x420 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้
ซากเมืองปอมเปอีที่ถูกค้นพบ
Italy Pompeii12 450x420 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้
บางส่วนของซากมนุษย์และเครื่องใช้ที่ขุดพบ และแสดงอยู่ในปอมเปอี ซากมนุษย์ที่พบมีอิริยบถต่างๆ บางซากแสดงถึงความหวาดกลัว บางซากนั่งพิง

ไม้เท้าเพื่อการท่องเที่ยว

             ไม้เท้ามีทั้งแบบ ไม้เท้าขาเดียวพับไม่ได้ ไม้เท้าขาเดียวพับได้ ไม้เท้าเก้าอี้ ไม้เท้าสามขา

 

logoGERTEXmix 1 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้

รถเข็นเดินทางน้ำหนักเบา

รถเข็นเดินทาง-travelwheelchair 
FS804LABJ 1 3 150x150 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้FS800LAJ 150x150 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้
PHW863LABJ 2 150x150 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้PHW871LBJ 2 150x150 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้
FS805LABJword 150x150 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้FS871LBJnewest 150x150 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้
FS879LAJ 150x150 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้PHW868LAJnew 150x150 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้
FS907LABH1new 1 150x150 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้backMenu 150x150 ปอมเปอิ ไม้เท้าพับได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.