รถเข็นผู้ป่วยFS110A , รถเข็นคนไข้ไฟฟ้าFS110A , electric wheelchair FS110A

รถเข็นผู้ป่วยFS110A   รถเข็นคนไข้ไฟฟ้าพับพนักพิงลงได้ รับน้ำหนักได้125กก. เพิ่มเติม

ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395-2559 รถเข็นผู้ป่วยFS110A

รถเข็นผู้ป่วยFS110A ,รถเข็นคนไข้ไฟฟ้าFS110A,ELECTRIC WHEELCHAIR FS110A

รถเข็นผู้ป่วยFS110A รถเข็นไฟฟ้าFS110A spect-electric-wheelchair-FS110A

รถเข็นผู้ป่วยFS110A , รถเข็นไฟฟ้าFS110A , รถเข็นคนไข้ไฟฟ้าFS110A
FA110A POWDER COATING STEEL FRAME ,RUBBER FOAM DESK ARMREST,DETACHABLE FOOTREST RUBBER FOAM CASTOR,SOLID DRIVE WHEEL,FOLDABLE CHAIR FRAME รถเข็นผู้ป่วยFS110A  รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า โครงเหล็ก พนักพับเก็บได้ 
    electricFS110A
  รถเข็นผู้ป้วยFS110A#EwheelchairFS110A

รถเข็นผู้ป่วยFS110A รถเข็นไฟฟ้าFS110A ( POWER WHEELCHAIR FS110A)

  • รถเข็นไฟฟ้าFS110A เป็นรถเข็นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
  • สามารถพับพนักพิงลงได้ตามรูป
  • รับน้ำหนักได้ 110 กิโลกรัม
  • โครงเหล็กพ่นสีฝุ่น
  • ความสามารถในการขับเคลื่อน ความสามารถ รถเข็นไฟฟ้า FS101A ในการขับเคลื่อนในทิศต่างๆ
  • รายละเอียด รถเข็นผู้ป่วยFS101A อื่นๆตามตาราง
  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
รถเข็นคนไข้,รถเข็นผู้ป่วย,รถเข็นคนป่วย,wheelchair
รถเข็นผู้ป่วย-wheelchair

gertex-instrument

 

 

 

 

   FS110A

รถเข็นไฟฟ้าFS110A

 

 

Leave a Reply