รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายเอนนอนFS609GCJ

รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายเอนนอนFS609GCJ เป็นทั้งรถเข็นผู้ป่วย รถเข็นเอนนอน และเป็นทั้งรถเข็นนั่งถ่าย เพิ่มเติม

ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395-2559

รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายเอนนอนFS609GCJ
รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายเอนนอนFS609GCJ

ลักษณะ รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายเอนนอนFS609GCJ

♦รถเข็นเอนนอน รถเข็นนั่งถ่าย  ล้อแม๊ก♦

      FS609GCJ

คุณลักษณะของ รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายเอนนอนFS609GCJ

  • รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายเอนนอนFS609GCJเป็นทั้งรถเข็นเอนนอนและรถเข็นนั่งถ่าย
  • มีเบรคมือและห้ามล้อในตัว
  • ที่วางเท้ายกขึ้นได้ รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายเอนนอนFS609GCJ
  • คุณสมบัติอื่นๆของรถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายเอนนอนFS609GCJตามตาราง

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

รถเข็นคนป่วย,รถเข็นคนไข้,รถเข็นผู้ป่วย,

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ

  1. gertex thailand

    รถเข็นผู้ป่วย FS609GCJ (wheelchair FS609GC) เป็นรถเข็นอเนกประสงค์ คือเป็นได้ทั้งรถเข็นนั่ง รถเข็นเอนนอนเมื่อปรับพนักพิงเอนลง และเมือนำเบาะออกจะเป็นรถเข็นนั่งถ่าย

Leave a Reply