รถเข็นเอนนอนFS902

รถเข็นเอนนอนFS902

 

รถเข็นเอนนอนFS902  เพิ่มเติม

  1673 2562 รถเข็นเอนนอนFS902
FS9021 รถเข็นเอนนอนFS902
1673 2562 รถเข็นเอนนอนFS902

   FS902

รถเข็นเอนนอนFS902

พนักพิงปรับเอนนอนได้ ถอดเบาะรองศีรษะได้
FS902 21 300x209 รถเข็นเอนนอนFS902

-เบาะนั่งมีขนาดกว้าง 44 ซม.
property 3 รถเข็นเอนนอนFS902

-ความกว้างของรถ วัดจากล้อหลังซ้าย-ล้อหลังขวา 54 ซม.
property 1 รถเข็นเอนนอนFS902

-ล้อหลังล้อซี่ลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 61 ซม. , ล้อหน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

property 13 รถเข็นเอนนอนFS902 property 4 รถเข็นเอนนอนFS902

 

 

-รับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม

-น้ำหนักรถเข็น 22.3 กิโลกรัม

caution small2 1 300x31 รถเข็นเอนนอนFS902

Leave a Reply

Your email address will not be published.