วอล์คเกอร์มีล้อพับเก็บได้FS912L,walker FS912L

วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L

 

วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L  รายละเอียด

1673 2562 วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L

walkerFS912L 1 วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L

 

   วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L#walkerFS912L

ลักษณะของ วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L 

  • อลูมิเนียม วอล์คเกอร์
  • วอล์คเกอร์มีล้อ
  • วอล์คเกอร์พับได้
  • ปรับความสูงได้ ระหว่าง 78-96 ซม.
  • ความกว้างเมือกางวอล์คเกอร์ 44 ซม. ความหนาวอล์คเกอร์ 50 ซม. ความสูง 78-96 ซม.
    property18 วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L property19 วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L property16 วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L
  • น้ำหนัก 5.5 กก.

caution small2 1 วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L

  • ภาพวอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L

 

  • วอล์คเกอร์มีล้อพับเก็บได้FS912L 300x219 วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L

 

gertex instrument 1 วอล์คเกอร์มีล้อพับได้ FS912L

Leave a Reply

Your email address will not be published.