วัคซีนป้องกันโรค

posted in: topic | 0

 

วัคซีนป้องกันโรค 

            การฉีดวัคซีน ต้องฉีดให้เหมาะสมตามอายุ และการฉีดกระตุ้นเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานต้องใหตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ตรางด้านล่างแสดงวัคซีนป้องกันโรคที่ควรฉีดสำหรับบุคลาการทางการแพทย์และในวัยต่างๆ  เพิ่มเติม

vaccination 450x450 วัคซีนป้องกันโรค

 #vaccine

วัคซีนป้องกันโรค 

               ตรางแสดงวัคซีนป้องกันโรคที่ควรฉีดสำหรับบุคลาการทางการแพทย์และในวัยต่างๆ ซึ่งต่างกัน เพิ่มเติม

programVaccination1 วัคซีนป้องกันโรค

           วัคซีนป้องกันโรค ในแต่ละวัย โปรแกรมการฉีดจะต่างกัน ตามโอกาสที่จะติดโรค และความรุนแรงของโรคถ้าเป็นในวัยต่างๆ  เช่น วัคซีนงูสวัด ควรฉีดเฉพาะในผู้สูงอายุ ความถี่ในการฉีดจะแสดงในตราง เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธ์ ควรฉีดทุกวัย และ ฉีดทุกปี 

 

gertex instrument 1 วัคซีนป้องกันโรค

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.