อันตรายจากไขมันในเลือดสูง

posted in: Uncategorized | 0

 

อันตรายจากไขมันในเลือดสูง

                  ภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันผิดปกติในเลือดหรือมีระดับไขมันต่างไปจากเกณฑ์ที่เหมาะสม  เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว เป็นสาเหตุโรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูงมีสาเหตุจากหลายปัจจัย บางปัจจัยก็ควบคุมได้ เช่น การคุมอาหาร บางสาเหตุคุมไมได้ เช่น กรรมพันธ์

heart artery อันตรายจากไขมันในเลือดสูง

                       

Leave a Reply

Your email address will not be published.