อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE 

            ผลิตภัณฑ์พยุงและบรรเทาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อจากประเทศเยอรมนี ประเภท Every day support  และ Sports Edition  สำหรับส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ข้อมือ เข่า ลำตัว  รายละเอียดเพิ่มเติม 

674 2564 อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

1actimove allnewปรับปรุง1 1 715x1024 อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

 

Actimove caution brand Gertex final 3 450x109 อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

    actimovedetail

อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

                แบ่งสินค้าตามการใช้ เป็น 2 หมวด คือ 1 อุปกรณ์พยุงร่างกายสำหรับป้องกันอาการบาดเจ็บหรือบาดเจ็บซ้ำจากการเล่นกีฬาและ 2 อุปกรณ์พยุงร่างกายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อและข้อ            

1Actimove everyday supports อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE ActimoveEverydaySupport อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

1 Actimove SPORTS EDITION 

สำหรับ ใส่เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

-สวมใส่สบาย และระบายอากาศได้

-ผลิตด้วยเทคโนโลยี COOLMAX AIR

COOLMAX AIR TECHNOLOGY2 2 อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE
CIOOLMAX AIR TECHNOLOGY

 

2 Actimove EVERYDAY Supports

  • สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้
  • สำหรับบรรเทาอาการปวดจากการใช้งาน

อุปกรณ์พยุงร่างกาย  Actimove แบ่งตามการใช้งาน และบริเวณที่ใช้

                                                                 สั่งซื้อ-ดูราคา คลิกที่รูปสินค้า

Actimove Sports Edition

Actimove อุปกรณ์พยุงแผ่นหลังและเอว

-Actimove  Back Stabilizer  Rigid Panel with Pressure Pads SMART Easy-Closing-Pulley-System

 (Actimove อุปกรณ์พยุงแผ่นหลังและเอว พร้อมที่บุรอง รัดด้วยระบบSMART Easy-Closing-Pulley)

Actimove® Back Stabilizer อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

 

Actimove สำหรับมือ,ข้อมือ

-Actimove Thumb Stabilizer Extra Stays   

 (Actimove อุปกรณ์พยุงข้อนิ้วหัวแม่มือ)

Actimove® Thumb Stabilizer 1 อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

-Actimove Wrist Support Elastic Wrap Around

 (Actimove  อุปกรณ์พยุงข้อมือ ชนิดพันรอบข้อมือ)

Actimove® Wrist 1 อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

 

Actimove Wrist Support Adjustable   

(Actimove อุปกรณ์พยุงข้อมือ ชนิดปรับขนาดได้)

Actimove® Wrist Support Adjustable อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

Actimove สำหรับเข่า

-Actimove Knee Support Open Patella 

 (Actimove ชนิดเปิดหัวเข่า) 

Actimove® Knee Support Open Patella อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

 

-Actimove Knee Support Open Patella Adjustable

 (Actimove ชนิดเปิดหัวเข่า ชนิดปรับขนาดได้)

Actimove® Knee Support Open Patella Adjustable อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

 

Actimove สำหรับข้อเท้าและเท้า 

-Actimove Ankle Support Elastic Wrap Around   

 (Actimove อุปกรณ์พยุงข้อเท้า ชนิดแถบยางยืดรัดพยุงข้อเท้า)

Actimove® Ankle Support Elastic Wrap Around อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

-Actimove Ankle Support Adjustable  

 (Actimove อุปกรณ์พยุงข้อเท้า ชนิด ชนิดปรับกระชับได้ )

Actimove® Ankle Support Adjustable อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

Actimove Everyday Supports

Actimove สำหรับหลัง

-Actimove Back Support High – Density Foam Panel Adjustable Double Layer compression

 ( Actimove อุปกรณ์พยุงแผ่นหลัง  สามารถปรับกระชับด้วยแรงรัดแบบ 2 ชั้น)

Actimove® Back Support 2 อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

Actimove สำหรับเข่า

-Actimove® Knee Support Close Patella

 (Actimoveอุปกรณ์พยุงหัวเข่าชนิดปิดหัวเข่า)

Actimove® Knee Support Close Patella อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

-Actimove® Knee Support Close Patella 2 Stays  

(Actimoveอุปกรณ์พยุงหัวเข่าชนิดปิดหัวเข่าแบบ2แกน)

Actimove® Knee Support Close Patella 2 Stays อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

-Actimove® Knee Support Close Patella 4 Stays

 (Actimoveอุปกรณ์พยุงหัวเข่าชนิดเปิดหัวเข่าแบบ4แกน)

Actimove® Knee Support Close Patella 4 Stays 1 อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

Actimove สำหรับข้อเท้าและเท้า

-Actimove Ankle Support  

 (Actimove อุปกรณ์พยุงเท้า)

Actimove® Ankle Support อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE

 

Actimove caution brand Gertex final 3 450x109 อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE