เครื่องชั่งน้ำหนัก เกณฑ์น้ำหนักตัวเด็กเล็ก

posted in: topic, topic-health | 0

 

เครื่องชั่งน้ำหนัก เกณฑ์น้ำหนักตัวเด็กเล็ก

     ตารางแสดงเกณฑ์น้ำหนักตัวเด็กเล็ก ว่าปกติ หรือมาก หรือน้อยลงกี่%  เพิ่มเติม

weight baby 1 เครื่องชั่งน้ำหนัก เกณฑ์น้ำหนักตัวเด็กเล็ก

 

    babyweigh

 

เครื่องชั่งน้ำหนัก เกณฑ์น้ำหนักตัวเด็กเล็ก

          ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำหนักดและส่วนสูงของเด็กเล็ก เพื่อดูการพัฒนาการของเด็กว่าเป็นปกติหรือไม่ เช่น ตรางที่1 สำหรับเด็กผู้ชาย ถ้าสูง 90 เซ็นติเมตร น้ำหนักปกติควร=12.9 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักต่ำกว่า12.9 กก. ถือว่าผอมเกินไป ถ้าน้ำหนักมากกว่า 12.9 ถือว่าอ้วนเกินไป 

เครื่องชั่งน้ำหนัก

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กเล็กbaby apparatus 300x300 เครื่องชั่งน้ำหนัก เกณฑ์น้ำหนักตัวเด็กเล็ก

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง สำหรับผู้ใหญ่และเด็กโต

เครื่องชั่งน้ำหนัก RGZ 160 เครื่องชั่งน้ำหนัก เกณฑ์น้ำหนักตัวเด็กเล็กเครื่องชั่งน้ำหนัก RCS 200 300x300 เครื่องชั่งน้ำหนัก เกณฑ์น้ำหนักตัวเด็กเล็ก

 

logoGERTEXmix 1 เครื่องชั่งน้ำหนัก เกณฑ์น้ำหนักตัวเด็กเล็ก

 

 

                                         

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.