เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

 

เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L   รายละเอียด

1673 2562 เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

เก้าอี้นั่งถ่าย FS8992L เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

  เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992LcommodeFS8992L

คุณสมบัติของ เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

 • เก้าอี้นั่งถ่าย โครงอลูมิเนี่ยม
 • พร้อมถังพลาสติก
 • น้ำหนักของ เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L 7.60 กิโลกรัม
 • ขนาดของเก้าอี้นั่งถ่าย กว้าง 48 ซม. หนา 60 ซม. สูง82 ซม.
  property18 เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L property19 เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L property16 เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L
 • ที่นี่งสูงจากพื้น 45 ซม. ลึก 41 ซม.
  property17 เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L property15 เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L
 • พนักพิงสูง 40 ซม.
  property14 เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L
 • คุณสมบัติอื่นของ เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L ตามตาราง

caution small2 1 เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

 

cover wheelchair 1 300x103 เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

gertex instrument 1 เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.