เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย-วอล์กเกอร์)

เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย-วอล์กเกอร์)

 

เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย-วอล์กเกอร์)  (walker with commode function )  เพิ่มเติม

1673 2562 เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย วอล์กเกอร์)

WalkerWithCommodeFfunctionPHW821L 1 เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย วอล์กเกอร์)

 

     เ#PHW821L

เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย-วอล์กเกอร์)

  • ใช้เป็นเก้าอี้นั่งถ่ายและใช้เป็นวอล์กเกอร์ ที่ช่วยเดิน เมื่อนำชุดถังออก
  • โครงอลูมิเนียม น้ำหนักรวมถัง 4.2 กก.
  • ขนาดเก้าอี้นั่งถ่าย-วอล์กเกอร์ กว้าง 43 ซม., หนา 51 ซม., สูง 75-93 ซม. (ระดับพนักพิงปรับความสูงได้)
    property18 เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย วอล์กเกอร์) property19 เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย วอล์กเกอร์) property16 เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย วอล์กเกอร์)
  • ขนาดที่นั่งลึก 40 ซม., พนักพิงสูง 28 ซม., ที่นั่งสูงจากพื้น  47-65 ซม. (ระดับเก้าอี้ปรับความสูงได้)
    property15 เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย วอล์กเกอร์) property14 เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย วอล์กเกอร์) property17 เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย วอล์กเกอร์)
  • รับน้ำหนักได้ 75 กก.
  • caution small2 1 เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย วอล์กเกอร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published.