เก้าอี้อาบน้ำFS792

เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

เก้าอี้อาบน้ำFS792 เก้าอี้อาบน้ำปรับความสูงได้   รายละเอียด 

เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

1673 2562 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

FOSUN FS792 spect เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

showeer chair FS792 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792
เก้าอี้อาบน้ำFS792
   
#showerchairFS792

คุณสมบัติ เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

 • ใข้เป็นเก้าอี้นั่งอาบน้ำ
 • ปรับความสูงได้
 • ที่นั่งสูงจากพื้น 49-59 ซม. ที่นั่งลึก 37 ซม. พนักพิงสูง 37 ซม.
  property17 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792 property15 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792 property14 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792
 • ขนาดเก้าอี้ กว้าง 49 ซม. ด้านข้างหนา 50 ซม. สูง 82-92 ซม.
  property18 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792 property19 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792 property16 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792
 • น้ำหนักเก้าอี้ 8 ก.ก.
 • คุณสมบัติอื่นๆตามตาราง
 •  
 • caution small2 1 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

 

 • เก้าอี้อาบน้ำรุ่นใกล้เคียง
 • รถเข็นนั่งถ่ายFS798L 150x150 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792
  รถเข็นนั่งถ่ายFS798L
  รถเข็นนั่งถ่ายFS796L 150x150 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792
  รถเข็นนั่งถ่ายFS796L

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wheelchair mix 1 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

gertex instrument 1 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *