เก้าอี้อาบน้ำFS792

เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

 

เก้าอี้อาบน้ำFS792   รายละเอียด 

1673 2562 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

รถเข็นนั่งถ่ายFS792 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

   
#showerchairFS792

คุณสมบัติ เก้าอี้อาบน้ำFS792 ,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

 • ใข้เป็นเก้าอี้นั่งอาบน้ำ
 • ปรับความสูงได้
 • ที่นั่งสูงจากพื้น 49-59 ซม. ที่นั่งลึก 37 ซม. พนักพิงสูง 37 ซม.
  property17 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792 property15 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792 property14 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792
 • ขนาดเก้าอี้ กว้าง 49 ซม. ด้านข้างหนา 50 ซม. สูง 82-92 ซม.
  property18 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792 property19 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792 property16 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792
 • น้ำหนักเก้าอี้ 8 กิโลกรัม
 • คุณสมบัติอื่นๆตามตาราง
 •  
 • caution small2 1 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792
 • เก้าอี้อาบน้ำรุ่นใกล้เคียง
 • รถเข็นนั่งถ่ายFS798L 150x150 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792
  รถเข็นนั่งถ่ายFS798L
  รถเข็นนั่งถ่ายFS796L 150x150 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792
  รถเข็นนั่งถ่ายFS796L

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wheelchair mix 1 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

gertex instrument 1 เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

Leave a Reply

Your email address will not be published.