เก้าอี้อาบน้ำFS796L

เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L

 

เก้าอี้อาบน้ำFS796L เพิ่มเติม

1673 2562 เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796LFS796L เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L

   เก้าอี้อาบน้ำFS796L#showerchairFS796L

เก้าอี้อาบน้ำFS796L ,SHOWER CHAIR FS796L

  • -ใช้เป็นเก้าอี้อาบน้ำ
  • โครงทำจากอลูมิเนียม
  • -ที่นั่งลึก 37 ซม. , พนักพิงสูง 41 ซม.
    property15 เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L property14 เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L
  • ปรับความสูงได้ ระหว่าง 73-83 ซม. (วัดจากพนักสูงถึงพื้น) , 34-44 ซม.(วัดจากที่นั่งถึงพื้น)
    property16 เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L property17 เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L
  • -น้ำหนักเก้าอี้อาบน้ำ 6.6 กิโลกรัม

       caution small2 1 เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L

 ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงเก้าอี้อาบน้ำFS796L,เก้าอี้อาบน้ำ FS796L,SHOWER CHAIR FS796L

รถเข็นนั่งถ่ายFS798L 300x300 เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L
เก้าอี้อาบน้ำFS798L
รถเข็นนั่งถ่ายFS792 300x300 เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L
เก้าอี้อาบน้ำFS792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wheelchair mix 1 เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L

gertex instrument 1 เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.