เก้าอี้อาบน้ำFS798L

เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L

 

เก้าอี้อาบน้ำFS798L  รายละเอียด

   1673 2562 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798LFS798L 1 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L

♦ปรับความสูงได้♦

   เก้าอี้อาบน้ำFS798#showerchairFS798L

เก้าอี้อาบน้ำFS798L

 • เก้าอี้อาบน้ำFS798L ใข้เป็นเก้าอี้นั่งอาบน้ำ
 • ขนาดเก้าอี้ กว้าง 50 ซม. ด้านข้างหนา 42 ซม. 
  property18 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L property19 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L
 • ปรับความสูงได้ระหว่าง 74-84 ซม. (ปรับที่ขาเก้าอี้)

  property16 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L FS798L 3 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L
 • ที่นั่งลึก 30 ซม.  พนักสูง 40 ซม.
  property15 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L property14 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L
 • ที่นั่งสูงจากพื้น 35-45 ซม.
  property17 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L
 • รายละเอียดอื่นของ เก้าอี้อาบน้ำ FS798L ตามตารางFS798Lspect เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L
 • caution small2 1 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L

เก้าอี้อาบน้ำรุ่นอื่นนอกเหนือจากเก้าอี้อาบน้ำFS798L

รถเข็นนั่งถ่ายFS792 150x150 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L
รถเข็นนั่งถ่ายFS792
รถเข็นนั่งถ่ายFS796L 150x150 เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L
รถเข็นนั่งถ่ายFS796L

 

 

 

 

 

 

gertex instrument เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L

Leave a Reply

Your email address will not be published.