เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง,เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีที่วัดส่วนสูงในตัว เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล ใช้ในโรงเรียน ใช้ในหน่วยงาน  แบ่งตามการทำงานดังนี้  เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล ,  เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบสปริง , เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบคานเลื่อน  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง

   เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง #WeighAndHeight

เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง

เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงRCS200 เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงRGT200
 *สั่งซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก*    *สั่งซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก*  
เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงRGZ120 เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงRGZ160
 *สั่งซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก*    *สั่งซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก*  

 

 

            ข้อแตกต่างของเครื่องชั่งน้ำหนักทั้ง 3 ชนิดต่างกันที่ เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงระบบดิจิตอล ชั่งง่าย การแสดงผลเป็นตัวเลข อ่านง่าย แต่ข้อเสียคือต้องใช้ไฟฟ้า , ส่วนเครื่องชั่ง-วัดส่วนสูงระบบสปริง การแสดงผลบนหน้าปัดเป็นเข็มชี้ยังตัวเลข ความชัดเจนในการอ่านน้อยกว่ารุ่นดิจิตอล แต่ข้อดีคือไม่ต้องใช้ไฟฟ้า , ส่วนเครื่องชั่ง-วัดส่วนสูงระบบคานเลื่อน ต้องใช้การเลื่อนจนกระทั่งคานสมดุลย์ เเล้วอ่านค่า จะยุ่งยากกว่าทั้งสองรุ่นแรก ข้อดีคือทนทาน และไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดอย่างย่อ เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง

               เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล ,  เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบสปริง ,  เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบคานเลือน

เครื่องชั่งน้ำหนักRCS200
เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงRCS200

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงดิจิตอล
RCS-200

-เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล

-วัดความสูงได้ระหว่าง 70-190 cm

-ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม

เพิ่มเติม

เครื่องชั่งน้ำหนักRGT200
เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงRGT200
 เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงตุ้มเลื่อน
RGT-200

-เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงระบบคาน

-วัดความสูงได้ระหว่าง 75-200 cm

-ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม

เพิ่มเติม

เครื่องชั่งน้ำหนักRGZ160
เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงRGZ160

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริง
RGZ-160

เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงระบบสปริง

-วัดความสูงได้ระหว่าง 70-190 cm

ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 160 กิโลกรัม

เพิ่มเติม

เครื่องชั่งน้ำหนักRGZ120
เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงRGZ120
 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริง
RGZ-120
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงระบบสปริง-วัดความสูงได้ระหว่าง 70-190 cmชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 120 กิโลกรัม

เพิ่มเติม

 

สินค้าใกล้เคียง

เครื่องชั่งน้ำหนักอย่างเดียว  , เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก 

บทความที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง

  คำถามเกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนัก

คำถามต่างๆเกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้จากลูกค้า และผู้ติดต่อสอบถาม 

เพิ่มเติม

วิธีใช้เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
กล่าวถึงวิธีชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแบบสปริงและแบบดิจิตอลเพิ่มเติม
BMI-การแปลค่า
การคำณวนหาค่าดัชนีมวลกายและประโยชน์ที่ได้จากค่าBMI
เพิ่มเติม
เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-หน่วยชั่งและวัด
หน่วยน้าหนัก หน่วยความสูงที่ใช้ในเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสุงเพิ่มเติม
5วิธีดูแลร่างกาย-รถยนต์
การดูแลร่างกายเปรียบร่างกายเหมือนรถ ต้องมีการดูแลให้ถูกวิธี บทความ
การตรวจร่างกาย
การตรวจร่างกาย
การตรวจร่างกาย
การตรวจร่างกายควรจะตรวจอย่างสม่ำเสมอ และมีระยะเวลาเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ การตรวจร่างกายต้องตรวจหลายรายการ เช่น ชั่งน้ำหนัก ตรวจเลือด และอื่นๆ เพิ่มเติม
9สัญญาณเตือนภัยสุขภาพ
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย 9 ประการที่ควรเอาใจใส่ เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบถึงความผิดปกติของร่างกาย เช่น น้ำหนักลด ไฝ-ปานทีใหญ๋ขึ้น ก้อนต่างๆที่เกิดขึ้น เพิ่มเติม
 โรคข้อเสื่อม
เป็นความผิดปกติของข้อที่พบได้บ่อยเมื่อเข้าสู่วัยกลางคน และพบได้เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ พบบ่อยในตำแน่งต่างๆที่ต้องรับน้ำหนักมาก บทความกล่าวถึง อาการต่างๆ สาเหตุ ปัจจัยเสียง ข้อปฎิบัติสำหรับผู้มีข้อเสื่อม แนวการรักษา บทความ
ควร-ไม่ควร9ประการสำหรับคนเข่าเสื่อม   

กล่าวถึงข้อควรปฎิบัติและไม่ควรปฎิบัติสำหรับคนข้อเข่าเสื่อม เพือชลออาการและความปวด เช่น ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกินไป ไม่ควรนั่งยองๆ ออกกำลังการบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่า รายละเอียดเพิ่มเติม

 

4 Responses

Leave a Reply