เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP

posted in: product-weightap. | 0

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 200 กก.  วัดส่วนสูงระหว่าง 60-210 ซม. เพิ่มเติม

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP

            #TCS-200LP

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP

  • รับน้ำหนักสูงสุด 200 กก. ความละเอียด 50 กรัม
  • ขนาดฐาน 29*39 cm.
  • หน่วย กิโลกรัม (Kg) / ปอนด์ (lb)
  • หน้าจอ LCD แสดงน้ำหนัก และ ดัชนีมวลกาย (BMI)
  • ได้รับมาตราฐาน CE
  • ขนาดเครื่องชั่ง 29x52x103 เซ็นติเมตร
  • ที่วัดส่วนสูง 60 ซม.-210ซม.
  • ขนาดกล่อง 108x28x36 เซ็นติเมตร
  • น้ำหนักโดยรวมบรรจุกล่อง 16.1กก. / น้ำหนักเฉพาะตัวเครื่อง 13.4 กก.
  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

เครื่องชั่งน้ำหนักRGZ160เครื่องชั่งน้ำหนักRGT200เครื่องชั่งน้ำหนักRCS200

 

 

 

 

 

 

 

       comment

Leave a Reply