เครือ่งชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแสดงค่าBMI TCS-200LP

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP

posted in: product-weightap. | 0

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 200 กก.  วัดส่วนสูงระหว่าง 60-210 ซม. เพิ่มเติม

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP

TCS 200LP 1 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS 200LP

            #TCS-200LP

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-200LP

 • รับน้ำหนักสูงสุด 200 กก. ความละเอียด 50 กรัม
 • ขนาดฐาน 29*39 cm.
 • TCS 200LP AntiSlideMat เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS 200LP
 • หน่วย กิโลกรัม (Kg) / ปอนด์ (lb)
 • หน้าจอ LCD แสดงน้ำหนัก และ ดัชนีมวลกาย (BMI)
 • TCS 200LP LCD เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS 200LP
 • ได้รับมาตราฐาน CE
 • ขนาดเครื่องชั่ง 29x52x103 เซ็นติเมตร
 • TCS 200LP strong linking เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS 200LP
 • ที่วัดส่วนสูง 60 ซม.-210ซม.
 • ขนาดกล่อง 108x28x36 เซ็นติเมตร
 • น้ำหนักโดยรวมบรรจุกล่อง 16.1กก. / น้ำหนักเฉพาะตัวเครื่อง 13.4 กก.
 • caution small2 1 300x31 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS 200LP
 • เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงรุ่นใกล้เคียง

 • เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง 
  TCS250LP 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS 200LPเครื่องชั่งน้ำหนัก RCS 200 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS 200LP
  weightappJSA 180 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS 200LPเครื่องชั่งน้ำหนัก RGT 200 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS 200LP
  backMenu 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS 200LP
 •  

 

 

 

 

 

 

 

       comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *