เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล RCS20

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20

 

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20

                 ใช้ชั่งน้ำหนักเด็กทารก ชั่งได้สูงสุด 20 กก. เพิ่มเติม

1673 2562 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS 20
RCS20 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS 20

      PROGRESS RCS20

ข้อมูลจำเพาะของ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20

  • เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับเด็กระบบดิจิตอล
  • ชั่งน้ำหนักสูงสุดได้ 20 กิโลกรัม
  • แสดงผลบนหน้าจอ LCD
  • caution small2 1 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS 20
  • เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กรุ่นอื่นๆนอกเหนือจากเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS-20
  • เครื่องชั่งน้ำหนัก RCS 20 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS 20เครื่องชั่งน้ำหนัก RGZ 20 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS 20

 

weight apparatus1 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS 20

gertex instrument 1 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลPROGRESS RCS 20

Leave a Reply

Your email address will not be published.