เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า suctionYX932D

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D

posted in: product, product-suction | 0

 

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D

                electronic suction YX932D รายละเอียด

 1673 2562 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D
suctionYX932D 1 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D

  เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D #suctionYX932D

คุณสมบัติของ เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D

  • ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า YX932D ได้สูงสุด 0.09 MPa
  • ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า YX932D ได้ตั้งแต่ 0.02 MPa-0.09 MPa (แรงดูดสูงสุด)
  • อัตราการไหลสูงสุด 32 ลิตรต่อนาที
  • ขวดบรรจุของเหลว 2500 มิลลิลิตร / ขวด (2ขวด)
  • กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 150V
  • ไฟฟ้าที่ใช้ ˜ 220V ± 10% , 50Hz
  • น้ำหนักเครื่อง 12 กิโลกรัม
  • ขนาดเครื่อง 340 x 310 x 38 มม.
  • caution small2 1 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D

เครื่องดูดเสมหะรุ่นอื่น

เครื่องซัคชั่น เครื่องดูดเสมหะ 
JX820D 150x150 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932Dsuction7E A 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D
SXT 5A 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932DsuctionYBSXT 1A 11 150x150 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D
suctionYX930D 1 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932Dsuction 7A 23D 1 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D
suctionYX932D 3 150x150 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932DsuctionYX980D 1 2 150x150 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D
backMenu 150x150 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D

gertex instrument 1 เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX932D 

Leave a Reply

Your email address will not be published.