เครื่องดูดเสมหะYX930D

posted in: product, product-suction | 0

 

เครื่องดูดเสมหะYX930D  รายละเอียดเพิ่มเติม  

1673 2562 เครื่องดูดเสมหะYX930D

suctionYX930D 2 เครื่องดูดเสมหะYX930D

 

     #suctionYX930D

เครื่องดูดเสมหะYX930D

  • น้ำหนักสุทธิ 20 กิโลกรัม
  • ระดับแรงดูดสูงสุด (MPa) 0.09 (680 mmHg)
  • การปรับช่วงแรงดูด 0.02 MPa∼0.09 MPa
  • อัตราการไหล (ลิตร/นาที) 40L/min
  • ขนาดขวดบรรจุ(มล.) 2500×2(glass)
  • สามารถเลือกใช้สวิทซ์ที่มือหรือเท้าได้ 
  • ใช้กำลังไฟฟ้า ∼220V ,50 Hz
  • บรรจุภัณฑ์(ซม.) 46.5 x 42.5 x 92
  • caution small2 1 300x31 เครื่องดูดเสมหะYX930D

เครื่องดูดเสมหะรุ่นอื่น

เครื่องซัคชั่น เครื่องดูดเสมหะ 
JX820D 150x150 เครื่องดูดเสมหะYX930Dsuction7E A 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะYX930D
SXT 5A 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะYX930DsuctionYBSXT 1A 11 150x150 เครื่องดูดเสมหะYX930D
suctionYX930D 1 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะYX930Dsuction 7A 23D 1 1 150x150 เครื่องดูดเสมหะYX930D
suctionYX932D 3 150x150 เครื่องดูดเสมหะYX930DsuctionYX980D 1 2 150x150 เครื่องดูดเสมหะYX930D
backMenu 150x150 เครื่องดูดเสมหะYX930D

 

 

comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.