เครื่องผลิตออกซิเจน7F-10W

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W

 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W  เพิ่มเติม

                                 

1673 2562 300x35 เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F 10W
OxygenCon7F 10W เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F 10W

     #Oxygen7F-8W

เครื่องผลิตออกซิเจน 7F-10W  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W

  • เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง 
  • ช่วงการไหล 0.5 -10 ลิตร/นาที
  • ความเข้มข้นของออกซิเจน  95.5 -87%
  • ความดันออกสูงสุด 62 + 4.5   kPa
  • มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa + 25kPa
  • ความดัง ไม่เกิน 60เดซิเบลเอ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd ประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ Yuwell

คำเตือน เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

          –ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
       – ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีประมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในกรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง
       – เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ
       – ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน
        -อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published.