เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3W

 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3W    เพิ่มเติม 

1673 2562 300x35 เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F 3W

OxygenCon7F 3W เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F 3W

   #7F-3W

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-3W  เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W

  • เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง
  • ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก 
  • ช่วงการไหล 0.5 -3 ลิตร/นาที
  • ความเข้มข้นของออกซิเจน 93+3%
  • ความดันออกสูงสุด 45 +5 kPa
  • มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa + 25kPa
  • ความดัง ไม่เกิน 55 เดซิเบล
  • มีระบบตั้งเวลาปิด เพื่อสะดวกในการใช้งาน
  • เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd ประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ Yuwell

คำเตือน เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

          -ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
         – ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีประมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในกรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง
         – เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ
         – ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน

         – อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.