เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-3W อัตราการไหลของออกซิเจน 0.5-3ลิตร/นาที สามารถต่อชุดพ่นยาได้ เหมาะสำหรับใช้งานที่บ้านได้ดี เพิ่มเติม

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W

   #7F-3W

เครื่องผลิตออกซิเจน 7F-3W

 • เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับใช้งานที่บ้าน
 • ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก ปลอดภัย ขนาด 47 x 28.5 x 55.6  ซม. น้ำหนัก 24 กิโลกรัม  สามารถเก็บสายไฟ และอุปกรณ์ไว้ในกล่องเก็บของเครื่องได้
 • ช่วงการไหล 5 -3 ลิตร/นาที
 • ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า 93+3%
 • ความดันออกสูงสุด 45 +5 kPa
 • มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa + 25kPa
 • ระดับความสูง : ได้สูงถึง 1,828 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยไม่ทำให้ระดับความเข้มข้นลดลง  ที่ระดับความสูง 1,828-4,000 เมตร จะให้ประสิทธิภาพ ต่ำกว่า 90%
 • ความดัง ไม่เกิน 55 เดซิเบลเอ
 • ใช้ไฟกระแสสลับ 220V + 10%, 50 Hz กำลังไฟเข้า 320 VA
 • มี Exceed press safety valve ช่วยให้ปลอดภัย
 • มีระบบส่งสัญญาเตือนในกรณีไม่มีไฟเข้า
 • คอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกันความร้อน เพื่อความปลอดภัยของคอมเพรสเซอร์เอง และตัวเครื่อง
 • มีระบบตั้งเวลาปิด เพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • สามารถต่อชุดพ่นยาได้ (เฉพาะรุ่น) โดยให้อัตราการพ่นยาสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 15 มล./นาที
 • ส่วนประกอบใน 1 ชุดของเครื่องพ่นความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3W
 •         Nasal oxygen cannula  2  ชุด
 •         Filter core 1 ชุด
 •         Fuse tube อย่างละ 2 ชิ้น
 •         อุปกรณ์พ่นละอองยา (เฉพาะรุ่น) 1 ชุด
 •         คู่มือ 1
 • เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd ประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ Yuwell
 • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

                   

Leave a Reply