เครื่องผลิตออกซิเจน7F-8W

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-8W

 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-8W   เพิ่มเติม

1673 2562 300x35 เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F 8W

OxygenCon7F 8W เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F 8W

 

     #Oxygen7F-8W

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-8W

  • เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง 
  • ช่วงการไหล .5 -8 ลิตร/นาที
  • ความเข้มข้นของออกซิเจน  95.5 -87%
  • ความดันออกสูงสุด 45 + 4.5  kPa
  • มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa + 25kPa
  • ความดัง ไม่เกิน 55 เดซิเบล(เอ)
  • เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd ประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ Yuwell

คำเตือน เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

       -ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
       – ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีประมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในกรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง
        -เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ
      – ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน
       -อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published.