เครื่องผลิตออกซิเจน8F-3AW

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F-3AW

posted in: Uncategorized | 0

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F-3AW  เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง เหมาะสำหรับใช้งานที่บ้าน ช่วงการไหล 0-3 ลิตร/นาที ให้ความเข้มข้นออกซิเจน  93+3%  รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F-3AW

1673 2562 300x35 เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F 3AW

OxygenCon8F 3AW เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F 3AW
                                        93%±3%Oxygen Concentration ,Display LCD Screen

 

  #oxygen8F-3AW

ลักษณะของ เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F-3AW       

 • เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง
 • เหมาะสำหรับใช้งานที่บ้าน
 • ตัวเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกพกพา ขนาด 39 x 24.5 x 50  ซม. น้ำหนัก 11.8 กิโลกรัม
 • ช่วงการไหล 0-3 ลิตร/นาที
 • ความเข้มข้นของออกซิเจน 93+3%
 • ความดันออกสูงสุด 20-50 kPa
 • มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa + 25kPa
 • หน้าจอ LCD แสดงเวลาการทำงาน, เวลาที่ตั้งปิด
 • ระดับเสียงเฉลี่ย 42 เดซิเบลเอ (ทางด้านหน้า), 46 เดซิเบลเอ (โดยรอบเครื่อง)
 • ใช้ไฟกระแสสลับ 220V + 10%, 50 Hz + 2% , กำลังไฟเข้า 230 VA
 • สามารถต่อชุดพ่นยาได้ (เฉพาะรุ่น) โดยให้อัตราการพ่นยาสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 15 มล./นาที

คำเตือน เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

            -ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
        – ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีประมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในกรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง
        – เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ
        – ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน
        -อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

รูปเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F-3AW  ถ่ายจากเครื่องจริง

IMG 20190515 145748 242x300 เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F 3AWIMG 20190515 145811 242x300 เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน8F 3AW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *