เครื่องเพิ่มความหน่าแน่นของออกซิเจนในเลือดJAY-10 เครื่องผลิตออกซิเจนJAY-10

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-10

 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-10

                          เพิ่มเติม

    1673 2562 300x35 เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY 10JAY 10 2 เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY 10

   #jay10

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-10  คุณสมบัติ

อัตราการไหลของออกซิเจน 0.5-10 ลิตร/นาที
-ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนที่ได้ 93±3%
-ความดัน 0.04-0.07 (Mpa)
-ระดับความดังเสียง ≤55 db
-ไฟฟ้าที่ใช้ AC2300V±10% , 50±1 Hz
-กำลังไฟฟ้า ≤ 480W
-น้ำหนักเครื่อง 26 Kgs
-ขนาดเครื่อง 365 x 375 x 600 มม.

ข้อระวังในการใช้ เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนJAY-10 –เครื่องผลิตออกซิเจน
 1. -อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยชีวิต และในบางสถานการณ์ การบำบัดด้วยออกซิเจนอาจเสี่ยงอันตราย แนะนำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องบำบัดด้วยออกซิเจน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในปริมาณ และระยะเวลาในการบำบัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยนั้นๆ
 2. -แม้ว่าเครื่องจะไม่มีสัญญาณเตือน แต่ถ้าหากเครื่องทำงานผิดปกติ หรือหากรู้สึกอึดอัดขณะใช้งานเครื่อง ให้หยุดใช้และติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อรับตรวจเช็คเครื่องโดยทันที
 3. -ใช้งานตามข้อความที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด
 4. -อุปกรณ์นี้ใช้ผลิตออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง ทำให้ติดไฟง่าย จึงควรตั้งเครื่องให้ห่างจากเปลวไฟ และไม่สูบบุหรี่ใกล้ผู้ป่วยที่กำลังใช้เครื่อง
 5. -ไม่ควรทิ้งสายช่วยหายใจไว้ใต้เตียง หรือเบาะนั่งโดยไม่มีผู้ใช้งาน ในขณะที่เครื่องยังเปิดใช้งานอยู่ เพราะออกซิเจนจะทำให้วัตถุอื่นๆติดไฟได้ง่าย
 6. -ไม่ใช้สารหล่อลื่น จารบี น้ำมันทุกชนิด กับเครื่องผลิตออกซิเจน
 7. -อันตรายจากไฟฟ้าช็อต จึงไม่ควรเปิดฝาปิดเครื่องออกขณะยังเสียบปลั๊กกับแหล่งจ่ายไฟอยู่ การเปิดเครื่องควรปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 8. -ระมัดระวังไม่ให้เครื่องเปียกน้ำ หรือน้ำเข้าเครื่องโดยเด็ดขาด
 9. -ใช้งานเครื่องในสถานที่ปราศจากฝุ่น หรือก๊าซอันตรายทุกชนิด
 10. -ไม่ควรใช้เครื่องในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
 11. -ไม่ควรนำสิ่งของทุกชนิด วางบนเครื่องผลิตออกซิเจน
 12. -วางเครื่องบนพื้นราบ เรียบ ไม่ยุบตัว ไม่ควรวางเครื่องบนเตียง ฟูก เบาะนั่ง เพราะเครื่องอาจคว่ำตกลงบนพื้นได้
 13. -ไม่ควรทิ้งเครื่องโดยลำพังในขณะที่เสียบปลั๊กอยู่
 14. -ควรแน่ใจว่ามีการระบายอากาศออกจากเครื่องเป็นปกติขณะใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไป
 15. -ควรวอร์มเครื่องก่อนใช้งานประมาณ 5 นาที
 16. หมายเหตุ
  -ถ้ารู้สึกว่าออกซิเจนไม่ไหล ให้ตรวจดูลูกบอลเล็กๆในมาตรวัดอัตราการไหลก่อน แล้ววางปลายสายช่วยหายใจลงในแก้วที่มีน้ำอยู่ ถ้าเกิดฟองอากาศแสดงว่ามีออกซิเจนไหลอยู่ แต่ถ้าไม่มีฟองอากาศเกิดขึ้น ให้ปิดเครื่องทันที แล้วดูวิธีแก้ไขในคู่มือการใช้งาน (ออกซิเจนไม่เป็นอันตรายต่อบรรยากาศในห้องที่มีการใช้งานเครื่อง)
  -อุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ส่วนใหญ่จะถูกรบกวนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFI) เมื่อมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูง จะมีผลต่อจอแสดงผลLCD เล็กน้อย แต่เครื่องยังสามารถทำงานได้ปกติ ควรระมัดระวังในการใช้งานเครื่อง ควรใช้สถานที่ที่เหมาะสมตามคำแนะนำการใช้งาน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมขณะใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจน

 1. อุณหภูมิแวดล้อม  : 10•c ถึง 40•c
 2. ความชื้นสัมพัทธ์   : 30% ถึง  85 %
 3. ความกดอากาศ : 700 hPa ถึง 1060 hPa
 4. ใช้ในสถานที่ที่ปราศจากแก็สพิษ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูง

คำเตือนเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

          –ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
         – ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีประมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในกรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง
         – เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ
         – ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน
          -อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

cover o2con 1024x205 เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY 10

Leave a Reply

Your email address will not be published.