เครื่องวัดความดันYE670A

เครื่องวัดความดันYE670A

 

เครื่องวัดความดันYE670A    เพิ่มเติม

1673 2562 เครื่องวัดความดันYE670A

YE670A 2 1 2 เครื่องวัดความดันYE670A

 

   #YE670A

เครื่องวัดความดันYE670A

          เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE670A  เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอลวัดที่แขน 

 • คุณสมบัติทั่วไป
 1. ขนาด 127 x 93 x 74 มม., ผ้าพันแขนสำหรับวงแขน 22-45 ซม.
 2. หน้าจอ LCD digital display
 • คุณสมบัติทางเทคนิค
 1. วัดความดันโลหิตด้วยวิธี Oscillating
 2. สามารถเลือกหน่วยวัดความดันโลหิตได้ทั้ง มิลลิเมตรปรอท และ กิโลปลาสคาล
 3. ช่วงการวัด ขณะหัวใจบีบตัว ที่ความดัน 60-230 มิลลิเมตรปรอท ,ขณะหัวใจคลายตัว ที่ความดัน 40-130 มม.ปรอท

อัตราการเต้นของชีพจร 40-200 ครั้ง ต่อนาที

 1. ค่าความคลาดเคลื่อน สำหรับค่าความดัน +3 มิลลิเมตรปรอท และอัตราการเต้นของชีพจร +5% ของค่าที่อ่านได้
 2. สามารถเก็บบันทึกค่าการวัดได้ 74 ค่า โดยจะบันทึกค่าการวัดโดยอัตโนมัติ
 3. สามารถเรียกดูค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งหลังสุด และค่าย้อนหลัง ความดัน ,อัตราการเต้นชีพจร, วัน เวลา
  ในแต่ละครั้งของการวัดได้
 4. ใช้ถ่านขนาด AA 4 ก้อน,หรือ Adaptor 6 โวลต์/600 มิลลิแอมแปร์ (มีอยู่ในชุด)
 5. มีระบบตรวจจับ การพันผ้าพันแขน,การเคลื่อนไหวของผู้ถูกวัด,การเต้นหัวใจผิดปกติ,   แสดงเป็นสัญลักษณ์บนจอ
  YE670A 5 เครื่องวัดความดันYE670A
 6. หน้าจอแสดง วัน, เวลา ,ความดัน Systolic, ความดัน Diastolic , อัตราการเต้นของชีพจร, แถบบอกระดับความดันโลหิต,

สัญลักษณ์บอกการเต้นของหัวใจผิดปกติ, สัญลักษณ์แจ้งการรัดผ้าพันแขน, สัญลักษณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว,สัญลักษณ์ถ่านใกล้หมด, ลำดับข้อมูลที่บันทึก
monitor 300x300 เครื่องวัดความดันYE670A

 1. แบตเตอรี่เต็ม ใช้งานได้ ประมาณ 300 ครั้ง
 2. เครื่องจะดับอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งาน 30 วินาทีกรณี ใช้แบตเตอรี่
 3. ข้อต่อผ้าพันแขน และรูเสียบ เป็นสีส้ม เพื่อสังเกตได้ง่ายในการต่อผ้าพันแขนกับตัวเครื่อง
 • เงื่อนไขเฉพาะ
 • เป็นผลิตภัณฑ์ JiangsuYuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd ประเทศจีน
 • caution small2 1 เครื่องวัดความดันYE670A

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.