เครื่องวัดความดันYUWELL YE660E

posted in: lineOAproduct | 0

 

เครื่องวัดความดัน YE660E  เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นชีพจร มีเสียงอธิบายระหว่างการใช้งาน 

bloodpressure YE660E 450x450 เครื่องวัดความดันYUWELL YE660E

Leave a Reply

Your email address will not be published.