เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย ควรมีติดบ้าน

posted in: Uncategorized | 0

 

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย ควรมีติดบ้าน

        เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกายควรมีติดบ้านเพื่อดูว่ามีไข้หรือไม่ เนื่องจากไข้ เป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติร่างกายในหลายๆโรค อาการไข้บางครั้งสามารถรักษาเองที่บ้านได้ แต่บางกรณีถ้าไข้สูงมาก หรือมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยบ่งบอกถึงการเป็นโรครุนแรงที่ต้องพบแพทย์ด่วน  บทความกล่าวถึง เกณฑ์ของอุณหภูมิที่ถือว่ามีไข้, สาเหตุของไข้จากโรค ภาวะต่างๆ , ภาวะที่ต้องส่งต่อยังแพทย์ด่วน , จะป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้เกิดโรค

 

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย – เกณฑ์ชี้ว่ามีไข้

               ค่าอุณหภูมิที่ถือว่าเป็นไข้ แบ่งตามอายุดังนี้

           -ทารกมีไข้เมื่ออุณหภูมิของร่างกายเกิน 100.4 ° F (38 ° C)

          – เด็กมีไข้เมื่ออุณหภูมิเกิน 99.5 ° F (37.5 ° C)

          – ผู้ใหญ่มีไข้เมื่ออุณหภูมิเกิน 99-99.5 ° F (37.2-37.5 ° C)

 

              

Leave a Reply

Your email address will not be published.