เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR100+

เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR100

posted in: product-thermometer | 0

 

เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR100

            เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด โดยสามารถวัดได้ 2 โหมด ทั้งบริเวณหน้าฝากและที่หู แสดงผลใน1วินาที  เพิ่มเติม

1673 2562 เทอร์โมมิเตอร์JPD FR100

thermometer JPD FR1001 เทอร์โมมิเตอร์JPD FR100

  JPD-FR100

ทอร์โมมิเตอร์JPD-FR100 +          

            เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด โดยสามารถวัดได้ 2 โหมด ทั้งบริเวณหน้าฝากและที่หู

  • คุณลักษณะทางเทคนิค

           ช่วงการวัด อุณหภูมิที่หน้าผาก 30-42.2 °C  ค่าความคลาดเคลื่อน  +0.3 °C

           ช่วงการวัด อุณหภูมิที่หู 0-100 °C  ค่าความคลาดเคลื่อน  +2 °C  

  • แสดงผลใน 1 วินาที โดยประมาณ
  • อ่านค่าได้ทั้งหน่วย °C และ °F
  • สามารถเลือก วัดอุณหภูมิที่หน้าผาก หรือ วัดอุณหภูมิที่หู
  • แสดงผลบนหน้าจอ LCD สามารถเปิดไฟ black light เพื่ออ่านในที่มืดได้
  • สามารถเก็บข้อมูลการวัด และเรียกดูได้ 20 ค่า
  • เครื่องดับอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานภายใน 10 วินาที

คำเตือน

  • ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ,ออกกำลังกาย หรือ อาบน้ำ
  •  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.