เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR200

เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR200

 

เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR200  เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด วัดอุณหภูมิซโดยไม่ต้องสัมผัส   เพิ่มเติม

1673 2562 เทอร์โมมิเตอร์JPD FR200thermometer JPD FR200 1 เทอร์โมมิเตอร์JPD FR200

        #jpdfr200

เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR200

           เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด โดยไม่ต้องสัมผัส

  • สามารถเลือกโหมด วัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และสิ่งของ
  • คุณลักษณะทางเทคนิค

           ช่วงการวัด อุณหภูมิที่หน้าผาก 39-42.2 °C  ความคลาดเคลื่อน  +0.3 °C

           ช่วงการวัด อุณหภูมิสิ่งของ 0-100 °C  ความคลาดเคลื่อน  +  1.0 °C

  • อ่านค่าได้ทั้งหน่วย °C และ °F
  • สามารถเก็บข้อมูลการวัด และเรียกดูได้ 20 ค่า
  • ใช้วัดได้กับคนทุกวัย
  • แสดงผลบนหน้าจอ LCD สามารถเปิดไฟ black light เพื่ออ่านในที่มืดได้
  • สามารถตั้งสัญญาณเตือน หากอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้ได้ และสามารถเปิด ปิด สัญญาณเตือนได้
  • เครื่องดับอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานภายใน 30 วินาที

คำเตือน

  • ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ,ออกกำลังกาย หรือ อาบน้ำ
  • อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

      

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.