ทำอย่างไรเมื่อตรวจATKเป็นบวก

posted in: Uncategorized | 0

 

ทำอย่างไรเมื่อตรวจATKเป็นบวก แนวทางการรักษาและติดต่อเพื่อรักษา จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม  

          ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื่อโควิด-19 ต้องทำอย่างไร    สรุปตามผังรวม 

cover ATK ทำอย่างไรเมื่อตรวจATKเป็นบวก

 

ทำอย่างไรเมื่อตรวจATKเป็นบวก

         ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565 เเนวทางการติดต่อ รักษา ที่กำหนดโดยหน่วยราชการได้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยพิจารณาจากกลุ่มที่แบ่่งตามอาการ เป็น สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ประกอบกับสิทธ์ที่คนไข้ได้รับ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ 

กลุ่มอาการของคนไข้  : สีเขียว สีเหลือง และ สีแดง    

covid 19 symtom 1024x791 ทำอย่างไรเมื่อตรวจATKเป็นบวก

 

 สิทธิ : สิทธิ์ บัตรทอง  สิทธิข้าราชการ  สิทธิประกันสังคม  

               สรุป กลุ่มอาการสีเขียว รักษาตามสิทธิ

 

สรุปรวมทั้งหมด

       covid19

UCEP Plus โควิด 19 Recovered A4 ทำอย่างไรเมื่อตรวจATKเป็นบวก

Leave a Reply

Your email address will not be published.