ไม้เท้าสี่ขาฐานแคบ FS931

ไม้เท้าสี่ขาFS931

 

ไม้เท้าสี่ขาFS931   walking stick FS931รายละเอียด

1673 2562 ไม้เท้าสี่ขาFS931

stick FOSUN FS931 spect 1 ไม้เท้าสี่ขาFS931

stickFS931 1 e1578048441906 140x300 ไม้เท้าสี่ขาFS931

 

  ไม้เท้าสี่ขา FS931 #stickFS931

คุณสมบัติของ ไม้เท้าสี่ขาFS931

  • ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ
  • น้ำหนักไม้เท้า 0.9 กิโลกรัม
  • สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 72-95 เซ็นติเมตร
  • รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขา FS931เพิ่มเติมตามตาราง
  • caution small2 1 ไม้เท้าสี่ขาFS931

 

stickcover1 ไม้เท้าสี่ขาFS931
อุปกรณ์พยุงร่างกาย : ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ ไม้ค้ำยัน

gertex instrument 1 ไม้เท้าสี่ขาFS931

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.