ไม้เท้าสี่ขา FS934

ไม้เท้าสี่ขาFS934 walking stick FS934

 

ไม้เท้าสี่ขาFS934  walking stick FS934 เพิ่มเติม

1673 2562 ไม้เท้าสี่ขาFS934 walking stick FS934

stickFS934 1 ไม้เท้าสี่ขาFS934 walking stick FS934

   ไม้เท้าสี่ขาFS934  #walking stick FS934

คุณสมบัติ ไม้เท้าสี่ขาFS934  WALKING STICK FS934

  • ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ
  • น้ำหนักไม้เท้า 0.78 กิโลกรัม
  • สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 65-88 เซ็นติเมตร
  • รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขาFS934 เพิ่มเติมตามตาราง
  • caution small2 1 ไม้เท้าสี่ขาFS934 walking stick FS934

 

stickcover1 ไม้เท้าสี่ขาFS934 walking stick FS934
               

gertex instrument 1 ไม้เท้าสี่ขาFS934 walking stick FS934

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.