ไม้เท้าสี่ขาFS945L

ไม้เท้าสี่ขาFS945L ไม้เท้าสี่ขาฐานแคบ ปรับความสูงได้  เพิ่มเติม

ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395-2559 ไม้เท้าสี่ขาFS945L

ไม้เท้าสี่ขาFS945L

ไม้เท้าสี่ขาFS945L สเปค

ไม้เท้าสี่ขาFS945L ไม้เท้าสี่ขาฐานแคบ วัสดุอลูมินั่มอัลลอยด์

  ไม้เท้าสี่ขาFS945L #caneFS945L

ไม้เท้าสี่ขาFS945L – WALKING STICK FS945L

  • ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ
  • น้ำหนักของไม้เท้าสี่ขาFS945L 0.78 กิโลกรัม
  • สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 73-88 เซ็นติเมตร
  • รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขาFS945Lเพิ่มเติมตามตาราง
  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Leave a Reply