ไม้เท้าสี่ขา ฐานแคบ FS945L

ไม้เท้าสี่ขาFS945L

 

ไม้เท้าสี่ขาFS945L   เพิ่มเติม

1673 2562 ไม้เท้าสี่ขาFS945L

FOSUN FS945spect ไม้เท้าสี่ขาFS945L

stick FS945 ไม้เท้าสี่ขาFS945L

  ไม้เท้าสี่ขาFS945L #caneFS945L

ไม้เท้าสี่ขาFS945L – WALKING STICK FS945L

  • ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ
  • น้ำหนักของไม้เท้าสี่ขาFS945L 0.78 กิโลกรัม
  • สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 73-88 เซ็นติเมตร
  • รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขาFS945Lเพิ่มเติมตามตาราง
  • caution small2 1 ไม้เท้าสี่ขาFS945L

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.