ไม้เท้า-walkingstick ,cane มีทั้งไม้เท้าขาเดียว,ไม้เท้าขาเดียวพับได้,ไม้เท้าฐาน 3 แฉก,ไม้เท้าฐาน 4 แฉก,ไม้เท้าเก้าอี้ ฯลฯ  รายละเอียด

รายละเอียดไม้เท้า-walking stick

Untitled 1 2 ไม้เท้า walkingstick

ไม้เท้า-walkingstick สารบัญรูป ราคา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดไม้เท้าอย่างย่อ

ไม้เท้าFS9202L 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าขาเดียวFS9202L
 ลักษณะไม้เท้าขาเดียวFS9202L

 • ไม้เท้าอลูมิเนียม
 • ไม้เท้าสีทอง
 • ไม้เท้าหัวนก
 • ปรับความสูงได้
 • เพิ่มเติม
ไม้เท้า2FS9206L 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าขาเดียวFS9206L
 ลักษณะไม้เท้าขาเดียวFS9206L

 • ไม้เท้าอลูมิเนียม
 • ไม้เท้าสีทอง
 • ไม้เท้าหัวนก
 • มีที่คล้องแขนได้
 • ปรับความสูงได้
 • เพิ่มเติม
ไม้เท้า FS920L 1 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าขาเดียวFS920L
 ลักษณะไม้เท้าขาเดียวFS920L

ไม้เท้าขาเดียวพับได้FS927Lและไม่ได้FS929LFS9296LFS927L ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าขาเดียวพับได้-ไม่ได้
 ลักษณะไม้เท้าขาเดียว พับได้และไม่ได้

 • รุ่นพับไม่ได้ ไม้เท้าขาเดียว FS9280L,ไม้เท้าขาเดียว FS929L,ไม้เท้าขาเดียว FS9296L,
 • รุ่นพับได้ ไม้เท้าขาเดียวพับได้ FS927L
 • เพิ่มเติม
 

ไม้เท้าคนตาบอด FS936L 150x150 ไม้เท้า walkingstick
 ไม้เท้าขาเดียวFS936L
ลักษณะไม้เท้าFS936L

stick FS922 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าสี่ขาFS922
ลักษณะไม้เท้าFS922

stickFS926 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าสามขาFS926
ลักษณะไม้เท้าสามขาFS926

 • ไม้เท้าสามขา ฐานกว้าง
 • ปรับความสูงได้
 • เพิ่มเติม
stickFS924 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าสี่ขาฐานแคบFS924
ลักษณะไม้เท้าสี่ขาฐานแคบFS924

stickFS931 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าสี่ขาฐานแคบ FS931
ลักษณะไม้เท้าสี่ขาฐานแคบFS931

 

 

 

stickFS934 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าสี่ขา FS934
รายละเอียดไม้เท้าสี่ขา FS934

 • ไม้เท้าสี่ขา ฐานแคบ
 • ปรับความสูงได้
 • เพิ่มเติม
stickFS945L 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าสี่ขา FS945L
รายละเอีดดไม้เท้าสี่ขา ฐานแคบ FS945L

ไม้เท้าFS937L 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าขาเดียว มีที่สวมแขนFS937L
รายละเอียด ไม้เท้าขาเดียว มีที่สวมแขน FS937L

 • ไม้เท้าขาเดียว
 • มีที่สวมแขน
 • ปรับความสูงได้
 • เพิ่มเติม
ไม้้เท้าค้ำยัน FS933L 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้้เท้าค้ำยัน-FS933L 
รายละเอียดไม้เท้าค้ายัน 

 • ไม้เท้าขาเดียว
 • ปรับความสูงได้
 • มีที่สวมแขน ทำให้กระชับ
 • เพิ่มเติม
crutch FS925 S M L 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าค้ำยันอลูมิเนียม FS925-S-M-L
ไม้เท้าค้ำยันอลูมิเนียม FS925-S-M-L

 • ใช้พยุงเวลาเดิน
 • ปรับความสูงได้
 • มี 4 ขนาดให้เลือก S M L XL
 • เพิ่มเติม
stickchair FS911L 150x150 ไม้เท้า walkingstick
ไม้เท้าเก้าอี้ FS911L
ไม้เท้าเก้าอี้ FS911L