ไม้เท้าFS9206L ไม้เท้าขาเดียว

ไม้เท้าขาเดียวFS9206L

 

ไม้เท้าขาเดียวFS9206L รายละเอียด  

1673 2562 ไม้เท้าขาเดียวFS9206L

 ไม้เท้าขาเดียว อลูมิเนี่ยมสีทอง ปรับความสูงได้ มีที่คล้องแขน

ไม้เท้า2FS9206L ไม้เท้าขาเดียวFS9206L

                                                      

    FS9206L

ไม้เท้าขาเดียวFS9206L คุณสมบัติของ

  • ไม้เท้าFS9206Lเป็นไม้เท้าขาเดียว อลูมิเนียม สีทอง
  • ปรับความสูงได้ ระหว่าง 71-94 ซม.
  • มีที่คล้องแขน
  • น้ำหนักไม้เท้า 0.33 กก.
  • คุณสมบัติอื่นของไม้เท้าขาเดียวFS9206L ตามตาราง

caution small2 1 ไม้เท้าขาเดียวFS9206L

 

 

 

 

stick mixed 1 ไม้เท้าขาเดียวFS9206L

gertex instrument 1 ไม้เท้าขาเดียวFS9206L

Leave a Reply

Your email address will not be published.