ไม้เท้า-FS920L ไม้เท้าขาเดียว

ไม้เท้าFS920L

 

ไม้เท้าFS920L รายละเอียดเพิ่มเติม

1673 2562 ไม้เท้าFS920L

ไม้เท้า FS920L 2 ไม้เท้าFS920L

  stick920L

ไม้เท้าFS920L  คุณสมบัติ 

  • ไม้เท้าอลูมิเนียม
  • ไม้เท้าขาเดียว ปรับระดับได้ 71-94 ซม.
  • น้ำหนักไม้เท้า 0.36 กก.
  • คุณสมบัติอืนของไม้เท้าFS920L ตามตาราง

caution small2 1 ไม้เท้าFS920L

 

 

gertex instrument 1 ไม้เท้าFS920L

Leave a Reply

Your email address will not be published.