พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว กฟผ.เเม่เมาะ

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว กฟผ.เเม่เมาะ  เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว การเดินทางโดยรถยนต์จากตัวเมืองลำปางประมาณครึ่งถึงหนึ่งชม. มีที่เที่ยวภายในเหมืองแม่เมาะหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ ทุ่งบัวจอง(เฉพาะช่วงเวลา) จุดชมวิว รายละเอียดเพิ่ม พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว กฟผ.เเม่เมาะ       พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว กฟผ.เเม่เมาะ#maemoh พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว กฟผ.เเม่เมาะ                 เหมืองแม่เมาะ เป็นอีกแห่งของสถานท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นผู้สูงวัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้จัดเป็นสถานที่ที่องเที่ยวให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับถ่านหิน การผลิตไฟฟ้า ประวัติความเป็นมา และชมทัวทัศน์ ดอกไม้ ได้           … Continued